Narva linn


Enampakkumine vara üürile andmiseks

Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise vara üürile andmiseks:

Maa-ala, üldpindalaga 100 m², asukohaga Väike-Äkke, Narva, järgmistel tingimustel:
• Kasutusala – toitlustuskoht (toitlustus autotreiler/ catering).
• Üürilepingu kehtivusaeg – 2 aastat.
• Üüritasu alghind - 40,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta).
• Elektri maksmine elektrienergia arvesti näidu alusel.
• Toitlustuskoha kõrval asuva territooriumi korrashoidmine ja prügiveo teostamine üürniku kulul.
• Enne toitlustuskoha avamist kohustub üürnik teavitama üürileandjat kõikide vajalike lubade ja kooskõlastuste kättesaamisest vastavalt Toiduseaduse ja Kaubandustegevuse seaduse nõuetele.
• Üürnik kohustub eelnevalt kooskõlastada toitlustuskoha välimust Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga.
• Üürilepingu sõlmimine ühe kuu jooksul alates enampakkumise võitja kinnitamise hetkest.
• Osavõtutasu - 50,00 eurot.
• Tagatisraha - 120,00 eurot.

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti ees.

Enampakkumine toimub 03.06.2020. a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada SA Narva Linna Arendus sekretärile asukohaga Linnuse 2, Narva (II korrus), 20308 Narva, kuni 02.06.2020 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi (Väike-Äkke, Narva).

Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes (ilma käibemaksuta), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
2. Juriidilisel isikul - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Füüsilisest isikust ettevõtjal registreeritud äriregistris - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
4. Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti tõiendid võlgnevuse puudumise kohta;
5. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
6. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 02.06.2020. a. kell 15:00.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Toitlustuskoha võimalik asukoht on märgistatud punase värviga plaanil.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda Rannahoone Linnuse 2 haldusjuhi Anatoli Ivanovi poole tel. +372 53854113,  Äkkeküla projektijuhi Vladimir Všivtsevi poole  +372 53485279 või Sofja Homjakova poole  + 372 56607779.

Lisatud 08.05.2020, 20:57
Muudetud 08.05.2020, 21:34

Tagasi