Narva linn


Piiratud osalejate arvuga avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Energia tn 4b)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narvas Energia tn 4b hoones 1. korrusel asuvad ruumid nr 30-33 üldpindalaga 77,2 m² järgmistel tingimustel:
kasutusala - lasteharidust abistav tegevus või sotsiaalteenuste osutamine;
üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat;
üüritasu alghind - 70 eurot kuus;
osavõtutasu - 32 eurot;

tagatisraha - 210 eurot;
kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele;
piirneva territooriumi ja hoone hoolduskulude tasumine (koristus, prügivedu, valve, hooldus jms);
oma kulul remondi tegemine, mis on vajalik linnavara kasutamiseks lepingu tingimustel.

Enampakkumine toimub 25.04.2019. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3 –23 (4. korrus).

Piiratud osalejate arvuga avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile asukohaga Peetri plats 3-23/7 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 24. aprillini 2019 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/k nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 24. apilliks 2019.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/4, Narva) - tel 3599130 või tel 3599160.
Vastuvõtuaeg:
esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11.00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 05.04.2019, 08:01
Muudetud 05.04.2019, 08:52

Tagasi