Narva linn


Enampakkumine linnavara üürile andmiseks (A. Puškini tn 13)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narva linnas Aleksander Puškini tn 13 elumajas asuvad ruumid üldpindalaga 30,8 m² järgmistel tingimustel:
• kasutusala - äripind;
• üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat;
• üüritasu alghind - 350 eurot kuus;
• osavõtutasu - 35 eurot;
• tagatisraha - 1 050 eurot;
• investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks;
• elamu ja lähisterritooriumi hoolduse ja ülalpidamise eest tasumine vastavalt jooksva aasta kulude kalkulatsioonile;
• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.

Enampakkumine toimub 31.01.2019. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3 - 23 (4. korrus).

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile asukohaga Peetri plats 3-23/7 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 30. jaanuarini 2019 kella 16:00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/k nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 30. jaanuariks 2019. a.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/4, Narva), tel 3599130, tel 3599160.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00, 14:00-16:00.

Lisatud 11.01.2019, 08:02
Muudetud 11.01.2019, 14:25

Tagasi