Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Uusküla tn 18a)

Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narvas Uusküla tänav 18a hoone 1. korrusel asuvad ruumid nr 5-16 üldpindalaga 165,7 m² järgmistel tingimustel:
kasutusala - äripind;
üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat;
üüritasu alghind - 345 eurot kuus;
osavõtutasu - 34,50 eurot;
tagatisraha - 1035 eurot;
investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks;
piirneva territooriumi ja hoone hoolduskulude tasumine;
kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele
.

Enampakkumine toimub 20.09.2018. a kell 10.30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3 - 23 (4. korrus).

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile asukohaga Peetri plats 3-23/7 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 19. septembrini 2018 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/k nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 19. septembriks 2018.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka.
Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/4, Narva) - tel 3599130, tel 3599160.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9.00-11.00, 14.00-16.00.

Lisatud 31.08.2018, 08:03
Muudetud 31.08.2018, 10:04

Tagasi