Narva linn


Linnavara võõrandamine (A. Puškini tn 45-8, A. Puškini tn 45-15, A. Puškini tn 51-33, Pähklimäe tn 9-99, Pähklimäe tn 11-36, Malmi tn 5-44, Malmi tn 12-1, Vaksali tn 15-18)

Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini
45
,
korter 8
A. Puškini
45
,
korter 15
A. Puškini
51
,
korter 33
Pähklimäe
9
,
korter 99
Pähklimäe
11
,
korter 36
Tubade arv 1 1 1 1 1
Üldpind 33,1 m² 33,1 m² 21,6 m² 29,9 m² 21,3 m²
Korrus 3/5 4/5 4/5 5/5 4/5
Alghind 3300 € 4256,52 € 2876,02 € 3681,31 € 2300,82 €
Mõtteline osa 331/24004 331/24004 216/30663 299/30710 213/30925
Võlgnevus
seisuga
01.07.2018
*
2701,76 € 599,74 € 506,57 € 904,46 € 681,80 €
Korteri
ülevaatuse
aeg**
18.09.2018
10:20-10:50

29.08.2018
10:20-10:50
18.09.2018
10:55-11:25

29.08.2018
10:55-11:25
18.09.2018
11:30-12:00

29.08.2018
11:30-12:00
18.09.2018
9:00-9:30

29.08.2018
9:00-9:30
18.09.2018
9:35-10:05

22.05.2018
9:35-10:05
Tagatisraha 330 € 425,65 € 287,60 € 368,13 € 230,08 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

Aadress Malmi
5
,
korter 44
Malmi
12
,
korter 1
Vaksali
15
,
korter 18
Tubade arv 1 1 2
Üldpind 27 m² 26,4 m² 38,5 m²
Korrus 4/4 1/4 1/4
Alghind 3106,11 € 2530,90 € 4371,56 €
Mõtteline osa 270/15995 264/15867 385/11092
Võlgnevus
seisuga 01.07.2018
*
608,18 € 95,37 € 3403,61 €
Korteri
ülevaatuse aeg**
18.09.2018
12:15-12:45

29.08.2018
12:15-12:45
18.09.2018
12:50-13:20

29.08.2018
12:50-13:20
18.09.2018
13:40-14:10

29.08.2018
13:40-14:10
Tagatisraha 310,61 € 253,09 € 437,16 €
FOTOD FOTOD FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2018. aasta juuli, augusti ja septembri eest - kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud).

** Korterite korduv ülevaatus korraldatakse 18.09.2018

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi avalikul enampakkumisel võõrandamisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 25. septembril 2018. aastal kell 10:00 aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 24).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas
25. septembril 2018. a kell 9:30-9:45.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsus Linnamajandusamet arvele EE171010220258553221, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 24. augustist kuni 20. septembrini 2018. a (kaasa arvatud) aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 23, kabinet 6). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja panga poolt tõestatud maksekorraldused, ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599157, tel 3599142, tel 56650191
e-post linnamajandus@narva.ee

Lisatud 23.08.2018, 07:56
Muudetud 14.09.2018, 12:53

eelmine