Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Tallinna mnt 2b)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narva linnas Tallinna mnt 2b asuv hoone üldpindalaga 279,2 m² järgmistel tingimustel:
kasutusala - äripind;
üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat;
üüritasu alghind - 1 200 eurot kuus;
osavõtutasu - 120 eurot;
tagatisraha - 3 600 eurot.
investeeringud linnavara üürilepingu tingimustel kasutamiseks kõlblikku seisundisse viimiseks.
piirneva territooriumi ja hoone hoolduskulude tasumine (koristus, prügivedu jms);
kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.

Enampakkumine toimub 23.08.2018. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3-23 (4. korrus).

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile asukohaga Peetri plats 3-23/7 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 22. augustini 2018 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. linnavara kasutusala;
3. majandustegevuse registri väljavõte tegevusala kohta;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
5. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
6. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
7. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
8. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/k nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 22. augustiks 2018. a.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/4) - tel 3599130, tel 3599155.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11:00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 03.08.2018, 12:03
Muudetud 03.08.2018, 14:28

Tagasi