Narva linn


Linnavara võõrandamine (A. Puškini 45-8, A. Puškini 45-15, Pähklimäe 9-99, Spordi 4-2, Spordi 4-73, Vaksali 15-18)

Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

Aadress A. Puškini
45
,
korter 8
A. Puškini
45
,
korter 15
Pähklimäe
9
,
korter 99
Spordi
4
,
korter 2
Spordi
4
,
korter 73
Tubade arv 1 1 1 1 1
Üldpind 33,1 m² 33,1 m² 29,9 m² 29,8 m² 21,6 m²
Korrus 3/5 4/5 5/5 1/5 4/5
Alghind 3300 € 4256,52 € 3681,31 € 3106,11 € 2185,78 €
Mõtteline osa 331/24004 331/24004 299/30710 298/25696 216/25696
Võlgnevus
seisuga
01.04.2018
*
2589,11 € 487,09 € 766,67 € 227,50 € 222,30 €
Korteri
ülevaatuse
aeg
22.05.2018
10:00-10:30
22.05.2018
10:35-11:05
22.05.2018
9:00-9:30
22.05.2018
12:15-12:45
22.05.2018
12:50-13:10
Tagatisraha 330 € 425,65 € 368,13 € 310,61 € 218,58 €
FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD FOTOD

Aadress Vaksali
15
,
korter 18
Tubade arv 2
Üldpind 38,5 m²
Korrus 1/4
Alghind 4371,56 €
Mõtteline osa 385/11092
Võlgnevus seisuga 01.04.2018* 3275,98 €
Korteri ülevaatuse aeg 22.05.2018
11:30-12:00
Tagatisraha 437,16 €
FOTOD

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2018. aasta aprilli ja mai eest - kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud).

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi avalikul enampakkumisel võõrandamisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 30. mail 2018. aastal kell 10:00 aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 24).
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 30. mail 2018. a kell 9:30-9:45.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsus Linnamajandusameti arvele EE171010220258553221, AS SEB Pank.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 4. maist kuni 28. maini 2018. a (kaasa arvatud) aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (4. korrus, ruum 23, kabinet 6). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja panga poolt tõestatud maksekorraldused, ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599142, tel 3599157, tel 56650191
e-post linnamajandus@narva.ee

Lisatud 03.05.2018, 08:07
Muudetud 08.05.2018, 13:51

Tagasi