Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks (Jalgratta tee 8)

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

Narva linnas Jalgratta tee 8 asuva maa-ala üldpindalaga 5500 m² järgmistel tingimustel:
• Kasutusala - seikluspark.
• Üürilepingu kehtivusaeg - 5 aastat.
• Üüritasu alghind - mitte vähem kui 75,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta eurot).
Üüritasu maksmise kord:
- Alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 30.05.2020.a vabastatakse üürnik üüritasu maksmisest.
• Alates 01.05.2020.a on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses.
• Maa-ala üürilepingu sõlmimine hiljemalt 01.06.2018.a.

Pakkumise esitamisega avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kinnitab oferent, et ta on tutvunud selle sisu ja tingimustega ning juhul kui tema pakkumine tunnistatakse edukaks nõustub vastava Maa-ala üürilepingu sõlmimisega nendel tingimustel.

Lisatingimused:

Esitatud pakkumised hinnatakse alljärgnevalt tingimustel osakaaluga:
Tingimus Osakaal
Kavandatud investeeringute maht (eurodes) 60%
Renditasu suurus 40%

• Operaator kohustub oma kulul rajama, hooldama ja opereerima Seikluspargis toimuvaid tegevusi ja pakkuma teenuseid linnaelanikele vastavalt väljaõpetatud personaliga, tagades külastajate ohutuse.
• Operaator kohustub eelnevalt kooskõlastama oma tegevused õigusaktidega ettenähtud korras riiklike ja kohalike omavalitsuse vastavate ametite ja teenistustega.
• Operaator peab kinnitama, et vastab seoses antud tegevusega kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele.
• Operaator peab kinnitama, et еta on võimeline alustama tegevust hiljemalt 01.06.2019.a.
• Seikluspark peab sisaldama vähemalt 30 erinevaid elemente ning vastama seikluspargi eelprojektile „Narva Seiklusrajad. 2017“ või kontseptuaalselt sarnastele eelprojektil mainitud elementidele.
• Linnavara tasuta kasutamine seikluspargi avamiseni, kuid mitte kauem kui 30.05.2020. a.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva linna ning Maksu- ja Tolliameti ees.

Enampakkumine toimub 02.04.2018.a kell 14.00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada SA Narva Linna Arendus juhiabile asukohaga Linnuse tn 2 (II korrus), 20308 Narva, kuni 29. märtsini 2018 kella 12.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:30-12:30 ja kell 14:30-16:30.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Juriidilisel isikul - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. Füüsilisest isikust ettevõtjal registreeritud äriregistris - registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. Linnavara kasutusala;
4. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega ja esitatud seikluspargi eelprojektiga „Narva Seiklusrajad. 2017“. Seikluspargi elementide valimisel pakkuja peab lähtuma seikluspargi eelprojektil „Narva Seiklusrajad. 2017“ mainitud elementide maksumusest;
6. Kinnitus Narva Linna ning Maksu-ja Tolliameti ees võlgnevuse puudumise kohta.

Küsimuste tekkimise korral ning maa-ala ülevaatamise aja kokkuleppimiseks palume pöörduda Vladimir Všivtsevi poole tel. 53485279 või Sofja Homjakova poole 56607779.

Lisatud 02.03.2018, 13:01
Muudetud 02.03.2018, 14:56

Tagasi