Narva linn


Linnavara võõrandamine: Raudsilla tn 1

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnavara võõrandamiseks: ► Kinnistu Narva linnas aadressil Raudsilla tn 1 - katastritunnus: ... Loe edasi

Asustamata eluruumide võõrandamine

Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja
järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite)
võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

AadressA. Bastrakovi 5,
korter 13
Pähklimäe 6,
korter 115
Tubade arv11
Üldpind26,7 m²37,6 m²
Korrus4/42/9
Alghind2530,90 €16900 €
Mõtteline osa267/16012376/77771
Võlgnevus seisuga
01.09.2014
*
929,32 €
Korteri ülevaatuse
aeg
21.10.2014,
9:00-10:00
22.10.2014,
9:00-10:00
Tagatisraha253,09 €1690 €

AadressRakvere 38,
korter 64
Joala 30,
korter 12
Tubade arv22
Üldpind39 m²69,5 m²
Korrus1/52/2
Alghind4141,48 €27800 €
Mõtteline osa390/33238695/7846
Võlgnevus seisuga
01.09.2014
*
1527,09 €
Korteri ülevaatuse
aeg
22.10.2014,
10:30-11:30
21.10.2014,
12:00-13:00
Tagatisraha414,15 €2780 €

AadressV. Gerassimovi 4,
korter 41
Tubade arv3
Üldpind58 m²
Korrus1/5
Alghind7017,50 €
Mõtteline osa580/53466
Võlgnevus seisuga
01.09.2014
*
5108,97 €
Korteri ülevaatuse
aeg
21.10.2014,
10:30-11:30
Tagatisraha701,75 €

* Tabelis näidatud võlgade summa ei ole lõplik (sellele lisanduvad korteriga seotud kulud 2014. aasta septembri ja oktoobri eest, kuni korteri müügilepingu sõlmimise hetkeni, samuti osamaksu tasumise kulud)

Avalik enampakkumine asustamata eluruumide võõrandamiseks viiakse läbi ühes voorus.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Lisatingimuseks asustamata eluruumi võõrandamisel avalikul enampakkumisel on ostja kohustus tasuda müügilepingu sõlmimise hetkel olemasolev eelmise üürniku üüritasu ja kõrvalkulude võlgnevus, samuti võlgnevus SA Narva Linnaelamu ees, mis tekkis majandusteenuste ja muude maksete tasumisel, mida osutatakse elamu, kus asub võõrandatav eluruum, haldaja vahendusel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.
Ostuhind peab olema ostja poolt täielikult tasutud pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist või selle sõlmimisel. Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Avalik enampakkumine toimub 30. oktoobril 2014 kell 10:00 Narva Raekojas aadressil Raekoja plats 1.
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 30. oktoobril 2014.a kell 9:00 kuni 9:30.

Enampakkumise osavõtutasu (32 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti arvele nr EE501010220049686019, AS SEB Pank. (maksekorralduses tuleb märkida eluruumi aadress).

Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametis alates 22. oktoobrist kuni 28. oktoobrini (kaasa arvatud) aadressil: Peetri plats 3, IV korrus, 23. ruum, kabinet 3.
Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja panga poolt tõestatud maksekorraldused ning muud nõutavad dokumendid.

Juriidilisel isikul, kes soovib osaleda avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi Pähklimäe tn. 6 – 115 omandamise eesmärgil, tuleb esitada ka viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne ning antud korteriomandi enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
- müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
- isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
- juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
- juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Linnavara võõrandamise avalik suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusele nr 18 "Linnavara võõrandamise kord" ja Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrusele 61 "Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord".

Vastuvõtuaeg: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.

INFO:
tel. 3599157, tel 3599142, tel 56650191
e-post areng@narva.ee