Narva linn


Narva linna 2018. aasta eelarve eelnõu jõudis volikogusse

23XI2017/ Foto: Nelli Buinitskaja

Narva Linnavalitsus kiitis 22. novembril toimunud linnavalitsuse istungil heaks ning esitas Narva Linnavolikogule kinnitamiseks Narva linna 2018. aasta eelarve eelnõu.

Narva 2018. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks on kavandatud 80 592 496 eurot.

Võrdlusnäitajates 2017.a täpsustatud tulude eelarve suhtes on suurendamine 8,6% võrra. See on seotud sellega, et eelarve projektis kajastatud ka 2017.a tegevused. Need on krediidiandjate poolt eraldatud 7.2 mln. eurot ja sild finantseerimine.Samuti kuuluvad täpsustamisele riigieelarvest saadavad vahendid.

Eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut on 2018.a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning KOV-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine (sh töötajate põhipalga tõstmine). Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

Kokkuvõttena suuremad väljaminekud on hariduse valdkonnas 36,7%, majanduse valdkonnas 17,7%, vabaaja ja kultuuri valdkonnas 13,3% ja sotsiaalse kaitse valdkonnas 8,8%.

Jätkuvad tööd suurematel objektidel. Esiteks, see on transiittee kapitaalremont (tn.Kerese - Rahu), jalgratta teede ehitamine, raekoja ja Raekoja platsi renoveerimine, raudteejaama renoveerimine, Pimeaia heakorrastus, kahe lasteaia renoveerimine ja tänavavalgustuse vahetus uuema ja kaasaegsema vastu.

Narva linnavolikogu esimees Aleksander Jefimov tänas linnavalitsust tähtsa dokumendi õigeaegse ettevalmistuse eest ja teatas, et strateegiline komisjon on valmis hakkama eelarvet arutama ning lisapakkumisi ja arvamusi kuulama.

Narva linna 2018.a. eelarve kinnitakse Narva Linnavolikogu istungil.


Nelli Buinitskaja
Narva Linnakantselei avalike suhete nõunik
nelli.buinitskaja@narva.ee

Lisatud 23.11.2017, 14:12
Muudetud 23.11.2017, 14:28

eelmine järgmine