Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.

Päevakord:

1. Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.(OE036)
2. Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine.(ME018)
3. Narva linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.(OE039) Aruanne
4. Narva linna põhimääruse ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine.(ME016)
5. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele.(ME017)
6. Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 “Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine.(OE038)
7. Narva Linnavolikogu 21.10.2010 otsuse nr 140 „Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmine.(OE028)
8. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 23-44 Narvas otsustuskorras võõrandamine.(OE031)
9. Noorsotöö seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele.(OE030)
10. Narva linna valimiskomisjoni moodustamine.(OE040)
11. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine.(OE037)
12. Narva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. (ME008)
13. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikmete A.Tšuhljajevi ja T.Gordejeva arupärimisele „Linnavalitsuse liikmete lähetused“ (18.05.2017 nr 2-21/5182) vastab linnapea T.Tammiste (30.05.2017 nr 1.27/5182-2).
14. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikme N.Umarova arupärimisele „Pesemisvõimalused ühiselamutes“ (18.05.2017 nr 2-21/5184) vastab linnapea T.Tammiste (30.05.2017 nr 1.27/5184-2).

Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 08.06.2017, 10:54
Muudetud 08.06.2017, 15:17

eelmine järgmine