Narva linn


Kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise toetuse taotlejate uuendatud nimekiri

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et Narva linna 2017. aasta eelarves on ette nähtud rahalised vahendid korteriühistute territooriumil asuvate kvartalisiseste teede renoveerimiseks summas 150 000 eurot.

Narva Linnavolikogu 17.04.2014. a määruse nr 11 "Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" kohaselt peavad korteriühistud esitama avaldused vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt väljatöötatud vormile.

Esialgse arvestuse kohaselt planeeritakse 2017. aastal renoveerida kvartalisiseseid teid kuni 20 korteriühistu territooriumil.
Tulenevalt asjaolust, et mõned korteriühistud viivad tööd üle järgmisesse aastasse, palume nimekirjas toodud korteriühistutel 1-40 esitada hiljemalt 10. aprilliks 2017 Linnamajandusametile avaldused 2017. aastal teede remonttööde teostamiseks nende territooriumil või remonttöödest loobumiseks.

- Taotluse esitanud korteriühistute nimekiri (seisuga 26.01.2017).


Aleksandr Tšernossitov
Teede vanemspetsialist
Linnamajandusamet
Tel. 3599134
aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee

Lisatud 26.01.2017, 13:56
Muudetud 27.01.2017, 15:36

eelmine järgmine