Narva linn


Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas stardib täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programm

Järgmise kahe aasta jooksul luuakse riigi toel Ida-Virumaa Kirde regiooni (sh ka Narva linna) noortele mitmed uued võimalused osaleda noorsootöös.

Täiendavad teenused luuakse ühise tegevuskava alusel, mis on välja töötatud Ida-Viru Kirde regiooni noorsootöö koostöögrupi poolt, kuhu kuulub 4 kohalikku omavalitsust: Narva, Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Vaivara. Omavalitsused suunas koostööle Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) algatus. Kavandatud tegevusi rahastatakse üleriigiliselt haridus- ja teadusministri kinnitatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Liidu Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevuste raames. Antud programmi eesmärkideks on noorsootöö jõudmine iga nooreni sõltumata tema elukohast ja majanduslikust seisust ning kõikidele noortele huvilistele vastavate teenuste pakkumine. Kokku saab Ida-Virumaa Kirde regioon oma tegevuste elluviimiseks 307 500 eurot kaheks aastaks. Ka paljudes teistes Eesti koostööpiirkondades juba alustatakse ülalnimetatud programmi rahastamisel noorsootöö valdkonna tegevusi ellu viima.

Ida-Viru Kirde regioonis korraldatakse riigi toel noorteüritusi, tõhustatakse noorte informeerimist, käivitatakse noorte kaasamist, omaalgatust, vabatahtlikkust, tervislikku ja aktiivset eluviisi toetavaid tegevusi, pakutakse seiklusmatkade programmi, varustatakse noorte tegevuspaigad. Unustatud ei ole ka noorte motiveerimist läbi tunnustamiste. Ühisprogrammi raames luuakse uusi huviringe. Nii näiteks alustatakse juba lähiajal Narvas noorte koolitustega animatsioonistuudios SHARK, kus õpetatakse õpilastele arvutiga töötamist ja graafikaprogrammide kasutamist ning unikaalsete projektide loomist. Sillamäel ja Narva-Jõesuus on alustanud tegevust robootika huviringid, kuhu on oodatud kõik noored huvilised. Lähiajal käivitatakse tehnoloogia huviring Sillamäel ja noortetuba Narva-Jõesuus. Lisaks sellele hakkas Sillamäe Avatud Noortekeskus otsima tehniliselt varustatud videostuudiosse noori reportereid ning noori aktiviste, kes soovivad osaleda erinevate Narva, Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Vaivara noorte ühinemist soodustavate ürituste loomises ja korraldamises. Narva Noortekeskuse poolt on programmi toel käivitatud noorte muusikahuvidele spetsialiseeruv mobiilse noortekeskuse teenus. Peale selle vastavalt ühistegevuskavale korraldab Narva Noortekeskus 18. novembril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis Ida-Viru õpilasesinduste noortefoorumi, mis hakkab käsitlema õpilasesinduste aktiivse tegevuse tähtsuse temaatikat. On kavandatud ka paljud muud tegevused, kuid finantseerimine nende elluviimiseks saadakse hiljem.

Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programm eeldab eelkõige seda, et kõigil 4 kohaliku omavalitsuse (Narva, Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Vaivara) noortel oleks võimaldatud kõikides pakutavates tegevustes tasuta osalemine.

Ida-Viru Kirde regiooni koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine

Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna peaspetsialist
tel. 3599259
anastassia.yakovleva@narva.ee

Toetajate logod

Lisatud 04.11.2016, 08:04
Muudetud 04.11.2016, 14:18

eelmine järgmine