Narva linn


Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2015" tulemused

Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2015" tulemused
üleriigilise kodukaunistamise konkursi "Eesti kaunis kodu 2015" raames

Konkursi hindamiskomisjoni protokolli alusel on 17.06.2015 Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 657-k kinnitatud konkursi tulemused:

I

Kategooria "Eramu- ja aianduskrundid"

1. koht – aianduskrunt Lehise tn 57,
Tatjana ja Pjotr Gontšarovid
Lehise 57


Kategooria "Korterelamute krundid"

2. koht – KÜ Võidu 1,
esimees Jelena Terehhova
Võidu 1

3.koht – KÜ Daumani 16,
esimees Tatjana Provotorova
Daumani 16


Kategooria "Sotsiaal-, äri-, tootmisobjektide ja haridusasututste krundid"
/Objektid on esitatud konkursi hindamiskomisjoni poolt/

Narva jõeäärne promenaad,
esindaja linnapea Eduard East
Promenaad

Väike Pimeaed,
esindaja linnapea Eduard East
Väike Pimeaed


Vabariigi Valitsuse tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpli saajad

1. Jumalaema Narva Ikooni kiriku hooldekodu - A.Juhhanovi tn 20,
esindaja templiülem – ülempreester Vitali Gavrilov
Juhhanovi 20

2. OÜ Andruse Hulgikaubanduse peahoone - Kalda tn 12a,
esindaja Juri Polikarpov
Kalda 12a


II

2015. a konkursi tulemuste ja konkursi hindamiskomisjoni protokolli alusel esitatakse autasustamiseks Eesti Vabariigi presidendi poolt ja avaldamiseks iga-aastases albumis "Eesti kaunis kodu 2015” kolm objekti:
Lehise tn 57, Narva jõeäärne promenaad, Väike Pimeaed.


III

1. Narva Linnavalitsuse nimel autasustada rahalise preemia, aukirjade ja tunnustusmeenetega järgmisi objekte:
Kategoorias "Eramu- ja aianduskrundid"
• Aianduskrunt Lehise tn 57, Gontšarovid – preemia 300 eurot.
Kategoorias "Korterelamute krundid"
• KÜ Võidu 1 , Narva (reg.nr 801452105) – preemia 200 eurot;
• KÜ Daumani 16 (reg.nr 80176055) – preemia 150 eurot.

2. Autasustada rahalise preemia ja tunnustusmeenetega:
Jumalaema Narva Ikooni kiriku hooldekodu – preemia 200 eurot;
Kalda tn 12a, OÜ Andruse Hulgikaubanduse peahoone – preemia 200 eurot.

3. Märkida tunnustusmeenetega ära:
- Jumalaema Narva Ikooni kirik, esindaja templiülem – ülempreester Vitali Gavrilov;
- Lasteaed "Põngerjas" - V.Gerassimovi tn 18a, direktor Niina Gertts.

Täname kõiki konkursil ja kodukaunistamise liikumises osalejaid ning kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid inimesi ühinema Eesti kodukaunistamise liikumisega ja osalema konkursil "Narva linna kaunis kodu 2016", mis toimub üleriigilise konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" raames!

Lisatud 19.06.2015, 16:03
Muudetud 19.06.2015, 18:18

eelmine järgmine