Narva linn


Eesti, Läti ja Venemaa piirilinnade arhiivide e-teenuste kasutamise väljavaated

25. novembril Lätis Rezeknes toimunud rahvusvahelisel teavitusseminaril räägiti Kirde-Eesti, Leningradi oblasti ja Läti piirilinnade arhiivide jaoks vajalike e-teenuste kasutusele võtust.

Seminar korraldati projekti „Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa - Leningradi oblasti piirialal“ raames. 2013. aasta juunis alanud projekti käigus oleme välja arendanud kahe ülepiirilise e-teenuse prototüübid, mida hakkavad kasutama kolm väljavalitud nn piirilinna arhiivi – Narva, Slantsõ ja Kingissepp. Väljavalitud kaks teenust on seotud matmisinfo ning töötamisajalooga, kuna need on peamised päringud, mida ülepiiriliselt tehakse.
Teenuste prototüübid on läbinud testfaasi ning saanud projekti ekspertide heakskiidu kasutamiseks ning teistele huvilistele tutvustamiseks. Eeldame, et pakutavad lahendused leiavad edaspidi kasutust ka teistes erinevate riikide piirilinnade arhiivides.
Võime öelda, et lähimas tulevikus on projekti kaudseks kasusaajaks kogu Eesti-Läti-Venemaa programmipiirkond, kus on üle 20 piiriülese omavalitsuse ning 90 maapiirkonda, seal elab ligikaudu 8 miljonit elanikku.

Teavitusseminar korraldati Lätis Rezekne linnas, kus asub ka projekti kaaspartnerina tegutsev ülikool (Rezeknes Augstskola), mis oli vastutav projektitulemuste kajastamise kaasaaitamisel Läti Vabariigis.

Lisaks projekti seitsmele põhipartnerile (e-Riigi Akadeemia SA kui juhtpartner, MTÜ e-Signatures Without Borders, ITMO ülikooli e-riigi keskus, Narva Ärinõuandla, Kingissepa, Slantsõ ja Narva arhiivid) oli konverentsil kuulajateks ka Rezeknes Augstskola akadeemiline meeskond õigus-, IKT ja arhiivinduse teaduskondadest ning vastavast teemast huvitatud üliõpilased. Samuti oli meil hea meel tervitada osalejate seas ka Rezekne kohaliku omavalitsuse esindajaid ning arhiivitöötajaid, kes ka aktiivselt kaasa mõtlesid ning küsimusi esitasid. Kokku osales seminaril 42 huvilist.

Seminaril esitleti projekti tulemusi ning toodi välja erinevad võimalused elektrooniliseks andmevahetuseks kodanike, kohalike omavalitsuste ametnike ning arhiivide vahel Eestis ja Venemaal. Kõik projektipartnerid esitlesid oma ettekannetes oma asutuse tegemisi ning kuulajad said ka põhjaliku ülevaate ID-kaardi digitaalsetest võimalustest Eestis koos online demodega. Ka ID-kaardi tarkvara tutvustus koos kaardiga kaasaskäivate tehniliste aspektide ülevaate andmisega tekitas kuulajates suurt huvi. Kuna Lätis on küll ID-kaardiga seotud seadused ja dokumendi enda kasutuse algatanud Eestiga samaaegselt, ehk ca 12 aastat tagasi, siis digitaalseid võimalusi praktikas on nad katsetanud vaid viimased paar aastat ning väga paljud kodanikud ei ole senimaani teadlikud, mis on digitaalne allkiri.

Seminari lõpetamisel allkirjastasid Rezeknes Augstskola ning Narva Linnaarhiiv koostöölepingu, mis võimaldab Rezekne kõrgkooli arhiivinduse eriala tudengitel soovi korral viibida praktikal Narva linnaarhiivis.

Toetab
ESTLATRUS/3.1./ELRII-470/2012/41

Projektis osalejad
Projektis osalejad

Rezekne ülikooli professor ja teavitusseminari korraldaja Artis Teilans
Rezekne ülikooli professor ja teavitusseminari korraldaja Artis Teilans

Hetk seminarist
Hetk seminarist

Kuumad diskussioonid jätkusid ka kohvipauside ajal
Kuumad diskussioonid jätkusid ka kohvipauside ajal

Rezekne ülikooli aserektor Gunars Strods ja Narva linnaarhiivi direktor Andres Kustola allkirjastavad koostöölepingu
Rezekne ülikooli aserektor Gunars Strods ja Narva linnaarhiivi direktor Andres Kustola allkirjastavad koostöölepingu

Tutvustatakse Rezekne ülikooli
Tutvustatakse Rezekne ülikooli

Lisainfo :
Annela Kiirats
e-Riigi Akadeemia Sihtasutus
+372 6411313
annela.kiirats@ega.ee 
Vitali Sergejev
Narva Ärinõuandla
+372 3579395
vitali@nbas.ee

Lisatud 08.12.2014, 14:02
Muudetud 08.12.2014, 15:21

eelmine järgmine