Narva linn


Piiriüleste arhiivide jaoks loodavate e-teenuste esialgsed kokkuvõtted on tehtud

Projekti "Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa - Leningradi oblasti piiriülestes piirkondades" lõpukonverents toimus 18. – 19. novembrini Venemaal Sankt-Peterburis.

Seal võeti kokku esialgsed projektitulemused ning tutvustatati võimalikke lahendusi. Projekti eesmärgiks oli pakkuda lahendusi digitaalseks piiriüleseks dokumendivahetuseks ning sellest tulenevalt kahe konkreetse e-teenuse väljaarendamine Slantsõ, Kingissepa ja Narva omavalitsuste arhiivides.

Konverentsist võtsid osa kõigi seitsme projektipartneri esindajad (e-Riigi Akadeemia SA kui juhtpartner, MTÜ e-Signatures Without Borders, ITMO ülikooli e-riigi keskus, Narva Ärinõuandla, Kingissepa ja Slantsõ piirkondliku omavalitsuse arhiivitöötajad ning Narva linnavalitsuse esindajad ja linnaarhiivi töötajad. Lisaks projektiga otseselt seotud osalejatele olid konverentsil esindatud ka teiste Venemaa linnade arhiivide esindajad järgmistest linnadest nagu Gatchina, Vsevolozhsk, Võborg, Priozersk ning Leningradi oblasti arhiivi esindaja. Kokku oli kohale tulnud üle neljakümne osaleja.

2013. aasta juunis alanud projekti raames oleme välja arendanud kahe ülepiirilise e-teenuse prototüübid, mida hakkavad kasutama kolm väljavalitud piiriäärse linna arhiivi – Narva, Slantsõ ja Kingissepp. Väljavalitud kaks teenust on seotud matmisinfo ning töötamisandmete ajaloo kohta. Need on peamised päringud, mis ülepiiriliselt tehakse. Arhiivipäringutele vastamine võtab palju aega, kuna üldjuhul kogub arhiiv teatud arvu dokumente kokku ning viib siis vajalikud paberid ise füüsiliselt üle piiri või saadab tähitud kirjaga. Väljavalitud prototüüp on läbi testitud ning projekti elluviijate poolt heaks kiidetud edasiseks tutvustamiseks suuremale kuulajaskonnale.

Konverentsil tutvustati erinevaid võimalikke lahendusi, mis on antud projekti raames vastavate rahvusvaheliste ekspertidega ühiselt läbi arutatud. Ekspertgrupp on teinud vajaliku ülevaate e-teenuste loomiseks vajaliku keskkonna olemasolust ning on leidnud, et tehniliste lahenduste poolest on võimalik välja pakkuda mitmeid erinevaid lahendusi.

„Peamine e-teenuste rakendamise vastuolu seisneb kahe riigi erinevas seadusandluses. Täna oleme olukorras, kus on raskusi Venemaa ning teiste riikide vastastikuses digitaalse allkirja aktsepteerimises, “ selgitas ITMO ülikooli asedirektor Dmitrii Trutnev. „Siiski oleme tänaseks suutnud tuvastada võimalikke lahendusi elektrooniliste dokumentide vahetamiseks, näiteks Venemaa ja Eesti Pensionifondide abil ning kirjeldanud skeemide abil ära võimalikud stsenaariumid, mis ei tohiks olla vastavate riikide seadustega vastuolus. Me ei ole seni saanud ametlikku vastust seadusandluse osas antud kirjeldustele“ lisas Trutnev.

Vastavalt projektipartnerite aruteludele on võimalik luua nö usalduspõhine lahendus, et digitaalselt dokumente üle piiri partnerasutusele saata. Esmase lahendusena kasutame projekti raames test ID-kaardi süsteemi, kus kõik 16 arhiivitöötajat kolmest arhiivist on saanud vastava personaliseeritud test ID-kaardi koos reaalsete sertifikaatidega ning ID-kaardi lugejaga. Kaartide väljaandmise ja sertifikaatide õigsuse tagab projekti kaaspartner Sertifitseerimiskeskus, kaardid tootis Trüb Baltic, mis tegeleb ka kõikide ametlike dokumentide tootmisega Eestis (ID-kaardid, passid, pangakaardid). Test ID-kaartidega saavad kõik arhiivitöötajad reaalselt dokumente allkirjastada ja edasi saata, kasutades selleks loodud keskkonda.

Konverentsil osalenud said teise päeva pärastlõunast osaleda ka paralleelselt toimuval rahvusvahelisel üritusel "E-riik ja infoühiskond: Euraasia väljakutsed" ("E-government and information society: challenges in Eurasia").

Toetab
ESTLATRUS/3.1./ELRII-470/2012/41

Projektipartnerid lõpukonverentsil
Projektis osalejad lõpukonverentsil

e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse direktor Arvo Ott
e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse direktor Arvo Ott

e-Governance Centre of ITMO University asedirektor Dmitri Trutnev
e-Governance Centre of ITMO University asedirektor Dmitri Trutnev

EstLatRus programmi esindaja annab Vladimir Skorokhodov juhtpartneri projektijuhile Annela Kiiratsile üle tänukirja
EstLatRus programmi esindaja Vladimir Skorokhodov annab juhtpartneri projektijuhile Annela Kiiratsile üle tänukirja


Lisainfo :
Annela Kiirats
e-Riigi Akadeemia Sihtasutus
+372 6411313
annela.kiirats@ega.ee 
Vitali Sergejev
Narva Ärinõuandla
+372 3579395
vitali@nbas.ee

Lisatud 02.12.2014, 15:02
Muudetud 02.12.2014, 15:40

eelmine järgmine