Narva linn


Suuremahulise projekti partnerite neljas kohtumine

Toetajad
Toetab

28. mail 2014 a toimus Ivangorodis Eesti-Läti-Vene programmi suuremahulise projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ partnerite neljas kohtumine.

Foto kohtumisest
Foto kohtumisest

Projekti peamisteks töödeks on Narva bastioni Victoria, Ivangorodi kindluse püssirohu aida rekonstrueerimine ja 1492. aastast pärineva nelinurkse kindluse seinte konserveerimine. Kohtumisel osalejad tutuvusid püssirohu aida rekonstrueerimistööde käiguga ja võisid Ivangorodi kindluses kohapeal veenduda märkimisväärsetes edusammudes: rekonstrueerimistööd on jõudnud lõppjärku. Lõpetada on jäänud ainult sisemised viimistlustööd. Töid teostab Venemaal oma restaureerimistööde poolest tuntud ehitus- ja restaureerimisfirma „Ehituskultuur“. Paralleelselt valmistab projekti meeskond ette uut ekspositsiooni, mis paigutatakse uue hoone kolmele korrusele.

Kohtumise käigus rääkis reisi- ja ekskursiooniagentuuri EKLEKTIKA direktor Igor Vojevodski Ivangorodis giididele läbiviidud koolitusest. Koolituse saanud 12 giidi seas oli nii uustulnukaid kui ka turismi valdkonnas ja ekskursioonide läbiviimise alal töökogemust omavaid inimesi. Õppeprogramm sisaldas auditoorseid loenguid, tutvumist eriplaaniliste turismiobjektidega ja muidugi ka praktilist õpet, s.o ekskursiooni vahetut läbiviimist. Koolitatud giidide näol on tegemist olulise ressursiga turismi arendamiseks Ivangorodi linnas.

Kohtumisel esinesid ka brändiagentuuri „VolgaVolga“ esindajad, kes tutvustasid nende poolt välja töötatud Ivangorodi kindluse brändi – logot, sloganit ning kujunduse dekoratiivelemente. Pakutud slogan „Tõeline minevik“ meeldis kõigile oma lihtsuse ja samas mitmekülgsuse poolest. See rõhutab, et Ivangorodi kindlus on reaalne ja ehtne ajaloo osa, ning just selles seisneb tema peamine väärtus.

Projekti juhtiv partner Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet esitas kohtumisel aruande tööde käigu kohta Eesti poolel. Narvas on toimunud Eesti giidide rühma koolitus, valminud on uue turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ bränd, edukalt kulgevad hanked ekspositsiooni valmistamiseks, mis paigutatakse bastioni kasemattidesse ja kurtiinis asuvasse püssirohukeldrisse.

Projekt sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Projekti kogueelarveks on ca 6,9 miljonit eurot. Programmi poolne toetus moodustab ca 6,2 miljonit eurot, sh Eesti Vabariigi poolne toetus on ca 1,8 miljonit eurot. Projekti teostab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös  Leningradi oblasti  Muuseumiagentuuriga.


Lisainfo:

Projekti veebileht:  http://www.forttour.net/lsp6_rus.html

Annа Karina, projektijuht
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel: +372 3599082

Oxana Babenkova, koordinaator
Leningradi oblasti  Muuseumiagentuur
Теl: +7812 579-57-22

Lisatud 10.06.2014, 17:11
Muudetud 10.06.2014, 17:24

eelmine järgmine