Narva linn


Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud!
Hävitav ja ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või tahtlikkust inimtegevusest, olgu selleks siis sügisel niitmata jäänud hein, ohutusnõuetele mittevastav lõkke tegemine või maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni.

Kulupõlengud teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad inimeste vara ja elusid.

Eelmisel aastal juhtus traagiline kulupõleng Pärnumaal, kus päästjad leidsid Tori vallast Selja külast põletushaavu saanud ja kulupõlengus hukkunud eaka naise.

Viimastel aastatel on palju juhtumeid, kus mootorsõidukitega ja ATV-dega heinamaal sõites on summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva heina. Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad maaomanikud sügisel oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib levida loetud minutitega üle põllulagendiku ja jõuda metsatukka või hooneteni.

Kulupõlengute algusaeg sõltub ilmadest ja lume sulamisest – maapinna kuivades muutub kuluhein tuleohtlikuks. Varakult saabunud kevad on tänavu kaasa toonud esimesed kulupõlengud. Sel aastal, 24.märtsi seisuga, on üle Eesti olnud juba 226 väljakutset metsa- ja maastikutulekahjule. Virumaal on päästjad kulupõlengutele välja sõitnud ühtekokku 73 korral, neist 66 väljakutset on olnud Ida-Virumaal ja 7 Lääne-Virumaal.

Kulupõlengutega kaasneb ka hädaabikutsete arvu suurenemine, mille tulemusel häirekeskusesse helistajate jaoks pikeneb kõne ooteaeg, raskendades sellega nii päästjate kui ka kiirabi kohale kutsumist.

Päästjad tuletavad meelde, et lahtise tulega ümber käies tuleb alati järgida tuleohutuse nõudeid ning oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee.


Merit Kaljus
Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja
press.ida@rescue.ee

Lisatud 24.03.2014, 15:54
Muudetud 24.03.2014, 16:05

eelmine järgmine