Narva linn


Päästeameti soovitused võimaliku tormi korral

Päästeamet soovitab väljas liikumist vältida ning tervist või elu ohustavatest olukordadest teavitada hädaabinumbril 112.

Ilmajaama andmetel tugevneb täna õhtul lääne poolt alates tugev tuul, mis jõuab Lääne-Eesti saartele öösel kella 2 ajal ning rannikule hommikul kella 5 ajal. Torm peaks vaibuma kolmapäeva keskpäeval. Tuule puhangud ulatuvad 35 meetrini sekundis, tuule keskmiseks kiiruseks on prognoositud ca 22 m/s, mis on korralik torm, aga ei midagi katastroofilist. Tormiga kaasneb veetaseme tõus kuni 120 cm, seega üleujutuse ning temperatuuri langemise ohtu ei ole.

Seoses tormiohuga soovitab Päästeamet püsida siseruumides ning sulgeda uksed ja aknad. Valmistuge ajutisteks elektrikatkestusteks, varuge patareisid lampidele ja raadiole. Lisaks laadige täis mobiiltelefonide akud, kuna maaliinid võivad samuti katkeda. Varuge joogivett ja parkige sõidukid lagedamale väljale.

Viige varju alla või kinnitage kõik õues olevad lahtised esemed.

Hädaabi saamiseks ning otsest ohtu kujutavatest purustustest teatage hädaabinumbril 112. Tormikahjudest tekkinud probleemide lahendamiseks võite pöörduda kohalike vabatahtlike päästjate poole. Vabatahtlik pääste on kaasatud 112 süsteemi ja valmis tormi ajal otsekohe reageerima.

Kindlasti ei soovita me inimestel ise saega teid vabastama hakata, kuna ilma kogemuse ja erialaste teadmisteta võib see olla ohtlik. Tormimurd võib olla pingesse jäänud ja saega valesti tegutsemine võib inimest vigastada.

Elektrilevi hinnangul on suurim elektrikatkestuste oht on Lääne-Eestis, saartel ja vähemal määral Põhja-Eesti rannikualadel. Rikkebrigaadid on kõrgendatud valmisolekus, et likvideerida rikked esimesel võimalusel. Elektrikatkestustest ja katkenud liinidest andke teada Elektrilevile. Maas vedelevat või katkenud elektriliini märgates helistage kohe Elektrilevi rikketelefonil või hädaabinumbril. Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 10 meetri raadiuses.

Infot tormi tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel saate maanteeinfo numbrilt 1510, samale numbrile võite teada anda ka teele langenud puudest, mis liiklust oluliselt ei takista.

Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.

28.10.2013: Päästeameti pressiteade


Keskkonnaagentuuri erakorraline teave
(28.10.2013, kell 10:10)

Esmaspäeva (28.10.2013.a.) õhtuks jõuab Taani väinade kohale erakordselt äge tsüklon. Teisipäeva (29.10.) öösel liigub tsüklon üle Lõuna-Rootsi Botnia lahele ja päeval kiiresti üle Soome.
Eesti rannikuvetes ja ka sisemaal paisub tuul väga tugevaks tormiks.
Täna (28.10.) õhtul lääne poolt alates tugevneb kiiresti lõuna- ja edelatuul.
Lääne-Eesti saartel ja rannikul saavutab maruline edelatuul maksimumi 29.10. ajavahemikul kella 02..08 (kohalik aeg), kui keskmine tuul ulatub 18-22, puhanguti 32 m/s, üksikud maksimaalsed puhangud võivad tõusta 35 m/s.
Põhjarannikul on torm kõige tugevam ajavahemikul kella 05..12-ni, kui edelatuule puhangud ulatuvad 30 m/s.
Mandri sisealadel on tormi kõrghetk orienteeruvalt kella 04..12 vahel, edelatuul 12-18, puhanguti 25 m/s.

Keskkonnagentuuri
Ilmaprognooside osakond

Lisatud 28.10.2013, 16:46
Muudetud 28.10.2013, 16:57

eelmine järgmine