Narva linn


Kas Sinu kodu on Sinu kindlus?

Inglaste ammutuntud ütlus: „Minu kodu on minu kindlus“ loob inimestes enamasti tunde, mis seostub kindla ja turvalise paigaga. Kohaga, kus pere on kaitstud. Kindlustunde loomine on aga paljuski inimeste endi kätes. Tuleb osata näha ohte ja neid ennetada. Igaüks võiks endalt küsida: „Kas minu kodu on minu kindlus ja mida mina ise saaksin enda ja oma pere turvalisuse tõstmiseks teha?“

Ida päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Marti Siim tõdeb, et tulekahjude tekkepõhjuseid teades saab suurt osa tuleõnnetustest vältida. „Tuleb kasutada kõigile kättesaadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida tuleohutusnõudeid,“ rõhutab Siim.

ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES – KAS SUL ON SUITUSANDUR? TÖÖKORRAS?

Sügise saabumisega on kätte jõudnud kütteperiood, milleks vajalikud ettevalmistused nagu kütteseadme kontroll ja hooldus, peaksid igas majapidamises juba tehtud olema. Ikka selleks, et kodu oleks kindel ja turvaline paik, kus riskid on viidud miinimumini.

2012.aastal hukkus Eestis tulekahjude tagajärjel 54 inimest, vigastada sai 79. Tänavu on tuli võtnud 31 inimese elu. Pea kõigi nende hukkunute elupaigas puudus suitsuandur.

„Traagiliste tagajärgedega tuleõnnetuste vältimiseks on koduses majapidamises üheks odavaimaks riskimaandajaks suitsuandur, mille olemasolu on täna Eestis kohustuslik,“ sõnab Marti Siim. See väike elupäästja reageerib põlemisjääkidele ning avastab tulekahju põlemise algfaasis. Inimene jõuab ruumist lahkuda enne, kui põlemisprotsessis hakkab tekkima mürgine vingugaas või paremal juhul ise tulekahju käepäraste vahenditega kustutada.

Sama oluline on teada, et ainuüksi suitsuanduri olemasolust ei piisa, kui see on valesti paigaldatud ja patareideta. Sellise anduri kasutegur on ümmargune null. Ainult töökorras - regulaarselt hooldatud ja patareivahetuse läbi teinud suitsuandur, mis on õigesti paigaldatud, päästab tulekahju korral elu.

Paslik oleks siinkohal meenutada, et kui endal on kodus suitsuandur vajalikud hooldusprotsessid läbinud, siis tuleks leida aeg ka abivajava lähedase või naabri jaoks ning ulatada oma abikäsi, kas suitsuanduri paigaldamisel, hooldamisel või patarei vahetamisel. Ikka selleks, et elu meie ümber turvaline ja ohutu oleks.

KUS JA MIKS ON VINGUANDUR VAJALIK?

Enamasti hukuvad inimesed tulekahjudes mürgise suitsu sisse hingamise tagajärjel. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, mis on õhust raskem ning levib nii, et meil sellest aimugi pole. Ka suitsuandurist ei ole selle kindlakstegemisel mingit abi.

Ennekõike on vinguandurid vajalikud ruumides, kus on ahjud ja kaminad, mille siibri sulgemisel võib tuppa tungida mürgine ving. Ahju kütmisel on oluline jälgida, et materjal korralikult ära põleks ja siiber sulgeda alles siis, kui leegiga põlemist enam ei toimu.

„Et enda ja lähedaste tervist ja elu hoida, on väga mõistlik soetada kodusesse majapidamisse lisaks suitsuandurile ka vingugaasiandur,“ lisab Siim.

Vingugaas tekib igasugusel põlemisel, mille tingib õhuhapniku kehv ligipääs põlemistsooni (näiteks liiga vara suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või näiteks ka grillahi). Sissehingamisel kahjustab vingugaas inimese tervist olulisel määral ning suure kontsentratsiooni korral võib olla surmav.

Mida kauem inimene vingugaasi sisaldavas keskkonnas viibib, seda vähemaks langeb tal hemoglobiini sisaldus veres. Hapniku varustuse suhtes on kõige tundlikumad lapsed. Täiskasvanule suhteliselt kahjutu vinguannus võib lastel juba põhjustada raskete tagajärgedega mürgituse. Halvasti taluvad vingu ka eakad, südame- ja hingamisprobleemidega inimesed ja koduloomad.

Vingugaasi mürgistuse esimesteks tunnusteks on peavalu, peapööritus, väsimus või iiveldus.

Oluline on teada, et vinguandur annab märku vaid siis, kui vingugaasikontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset.

Enne vinguanduri paigaldamist ja kasutuselevõttu tuleks läbi lugeda ka kaasasolev kasutusjuhend ning paigaldamisel järgida eelkõige tootja juhiseid.

„Meeles tuleb aga pidada, et vinguandur ei asenda suitsuandurit ja vastupidi. Suitsuandur reageerib põlemisjääkidele ja suitsule, vingugaasi andur aga CO sisaldusele õhus,“ juhib Siim tähelepanu.
Vinguandurid on küll suitsuanduritest mõnevõrra kallimast hinnaklassist, kuid kasutegur, mis võrdub iga päästetud inimeluga, on mõõtmatu.

Kas Sinu kodu on Sinu kindlus?


Artikli autor:
Merit Kaljus
Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Tel 3391912
press.ida@rescue.ee

Lisatud 23.10.2013, 10:57
Muudetud 23.10.2013, 11:03

eelmine järgmine