Narva linn


Euroopa koostöö päev: ühised piirid liidavad

 Euroopa koostöö päev - ühised piirid liidavad

26. septembril 2013  toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis avalik loeng teemal «Piiriülene koostöö: Narva-Ivangorod». Loengu käigus esitati kuulajatele informatsioon turismi, ettevõtluse arendamise ja noorsootöö valdkondades käimasolevatest Narva ja Ivangorodi ühisprojektidest. 

Üritus viidi läbi Euroopa koostöö päeva raames, mida tähistatakse 21. septembril. Septembrikuu jooksul toimusid üle Euroopa mitmesugused kohalikud üritused toetamaks koostööd ja heanaaberlikke suhteid.  Kampaania peamiseks eesmärgiks on näidata Euroopa koostööprojektide saavutusi. See annab võimaluse näha muutusi paremuse suunas, mis on saavutatud tänu kohalikele koostöö projektidele. Lisateabega saab tutvuda www.ecday.eu

Loengul esinesid Narva linnavalitsuse, Ivangorodi linnavalitsuse ja teiste organisatsioonide esindajad, kes teostavad erinevaid ühisprojekte. Kuulajatele anti teavet kolme ühisprojekti käigu kohta, mida realiseerib Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ning mida ühendab ühine eesmärk arendada piiriäärset kindlustuste ansamblit. Üheks neist on projekt "Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine", mille raames rekonstrueeritakse Lossipark ning ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde. Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp" tulemusena rekonstrueeritakse Narvas promenaadi ülemine osa (Pimeaia osa). Ivangorodi poolel ehitatakse valmis Ivangorodi kindlusest põhja poole jääv jõepromenaadi osa. Projekti tööd on juba jõudnud lõppetappi. Suuremahulise projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” põhitegevuseks on Narva bastioni Viktoria ja Ivangorodi kindluse püssirohu aida restaureerimine ja külastajatele avamine. 

Samuti jagati kuulajatele teavet projekti «Regions are to attract the investors» („Regioonid peavad olema investoritele atraktiivsed“) kohta, mille eesmärgiks on soodustada koostööpiirkondade sotsiaalmajanduslikku arengut, et parandada  konkurentsivõimet ja ligi meelitada regioonidesse välisinvestoreid.  Projekti teostab  SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus.

Need neli projekti said toetust Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu

Loengu lõpus rääkis linnakantselei nõunik  Vjatšeslav Konovalov Narva ja Ivangorodi koostööst Kaksiklinnade Assotsiatsiooni (City Twins Association) raames. Nimetatud organisatsioon ühendab linnu, mis paiknevad kahel poole riigipiiri, kuid teineteise vahetus läheduses.

Lisateave:
Annа Karina, projektijuht
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel: +372-35-99082 

Toetavad

Lisatud 02.10.2013, 11:18
Muudetud 02.10.2013, 13:42

eelmine järgmine