Narva linn


Arhiiviteenuseid Eesti ja Vene piirialal hakatakse kaasajastama e-riigile vastavalt

Toetajate logod

1. juulil 2013.a oli kavas projektipartnerite esimene kohtumine rahvusvahelise piiriülese koostööprojekti "Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa - Leningradi oblasti piirialal" raames.

2. juulil 2013.a toimus Sokos Hotell Viru II korruse konverentsikeskuses avalikkusele suunatud seminar projekti tegevuste tutvustamiseks.
Rohkem infot: http://www.ega.ee/projects/ELRII-470.

Eesti ja Vene piirialade kohalike omavalitsuste arhiiviteenuseid kasutavad kodanikud puutuvad tihti kokku aeganõudvate ametlike protseduuridega ning päringute tegemine võib jääda ka toppama keelebarjääri taha, kui on tegemist piiriülese omavalitsusega.

Kodanikele pakutavad teenused ei vasta tänapäeva e-riigi võimalustele ning kohalike omavalitsuste administratiivne võimekus vastavalt standardile kodanike päringutele vastata toob kaasa hulganisti paberdokumentide koostamist ning suure ajakadu. Ülalnimetatud projekt viiakse ellu, et antud olukorda tänapäevasemaks muuta.

Projektil on kolm peamist eesmärki:
- Arendada välja vajalikud lahendused piiriala omavalitsuste arhiivides e-teenuste pakkumiseks;
- Luua kaks ühiskonnale vajalikku e-teenust projektipartnerite omavalitsustes (Narva, Kingisepp, Slantsõ);
- Levitada infot uute e-teenuste kasutamisest Eestis, Venemaal ning Lätis.

Esimeseks eesmärgiks on kindlaks teha kitsaskohad arhiividest informatsiooni saamises osas. Uurimise all on matustega seotud info ning tööstaaži ning töötamise ajalugu.

Projekti tegevuste lõppfaasis koostatakse õpetus, kuidas kasutada väljatöötatud e-teenuseid, enne mida koolitatakse vastavate omavalitsuste arhiivitöötajaid e-teenuste pakkumiseks. Projektitegevuste kajastamiseks korraldatakse ka teavitusseminare, millest esimene toimus 2.juulil Tallinnas.

Kogu vajalik info toodetud materjalide osas kajastatakse ka projektipartnerite kodulehtedel.

Projektis on kokku 7 partnerit nii Eestist kui Venemaalt:
põhipartneril e-Riigi Akadeemia Sihtasutusel on lisaks 3 Eesti partnerit (MTÜ "e-Signature Without Borders", Narva Ärinõuandla, Narva Linnavalitsus) ja 3 Venemaa partnerit (Peterburi IT ülikooli National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics e-riigi keskus, Slantsõ ja Kingissepa omavalitsused).

Lisaks põhipartneritele on projektis ka eelarvevälised neli kaaspartnerit, kes aitavad tegevustele kaasa kogu projekti tegevuse jooksul:
Läti Rezekne kõrgkool, Loode-Venemaa earengu koostöökeskus “e-Development Partnership in the North-West of Russia”, Sertifitseerimiskeskus Eestis, Leningradi piirkonna telekommunikatsiooni ja informatiseerimise komitee.

Nimetatud projekt on kaasrahastatud Euroopa naabrus - ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Projekti eelarve on 199 337 eurot, millest programmi rahaline toetus on 179 403,30 eurot ning projektipartnerite omafinantseering on vastavalt 19 933,70 eurot.

Projekti kestvus on 18 kuud (juuni 2013 – detsember 2014).

Euroopa naabrus - ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 toetab rahaliselt ühist piiriülese koostöö arendamistegevust, parandamaks piirkonna konkurentsivõimet ning kasutades asukoha potentsiaali, olles Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni ristteel. Programmi veebileht on www.estlatrus.eu.”


Info:
Vjatšeslav Konovalov
Narva Linnakantselei nõunik
Tel. 3599060
vjatseslav.konovalov@narva.ee

Lisatud 03.07.2013, 15:09
Muudetud 03.07.2013, 15:28

eelmine järgmine