Narva linn


Konkurss "Narva linna kaunis kodu 2014"

Lugupeetud kruntide omanikud ja valdajad!

Alates 1. juunist 2013 kuni 1. juunini 2014

toimub Narva Linnavalitsuse poolt väljakuulutatud konkurss

"Narva linna kaunis kodu 2014"
üleriigilise konkursi „Eesti kaunis kodu 2014” raames.

Konkursi kategooriad:
1. Eramu- ja aianduskrundid
2. Korterelamute krundid
3. Sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide krundid
4. Koolieelsete lasteasutuse krundid

Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile „Eesti kaunis kodu“, kus võitjad EKKÜ keskjuhatuse otsusel saavad Eesti Vabariigi Presidendi autasu.

Kogu selle perioodi jooksul kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid ja seda veel kaunimaks teha soovivaid inimesi osa võtma konkursist, mis on saanud heaks traditsiooniks meie riigis ja linnas.

Konkursil osalemiseks jäädvustage huvitavaid, ilusaid ja muljetavaldavaid hetki oma kodust, hoonest, territooriumist, kogudes sel moel aastaringse kollektsiooni kaunitest vaadetest. Pilte võite teha ise või kohale (pildistama) kutsuda Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti esindaja.

Konkursil osalemiseks tuleb osalejatel esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile vormikohane avaldus kuni 24.05.2014.a.. Avaldusi võetakse vastu kogu konkursi toimumise perioodil. Avalduse vorm on kättesaadav linna koduleheküljel ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhitektuuri ja planeerimise osakonnas (Peetri 3, 3. korrus, kab.21, linnaaednik Ljudmila Morina). Avalduse vormi on võimalik saada ka muul Teile sobival viisil (postiga, elektrooniliselt, faksiga).
Ameti esindaja kontaktandmed on: tel 3599215, 56650125, ljudmila.morina@narva.ee.

Teie olete ilu loonud ja loote edasi!
Mäletate? – Ilu päästab maailma!

Täname Teid ja ootame avaldusi!

Narva Linnavalitsus

Lisatud 21.06.2013, 12:19
Muudetud 21.06.2013, 12:24

eelmine järgmine