Narva linn


Infohommikud tööandjatele

Käesoleval aastal viivad Tööinspektsiooni juristid läbi 50 töösuhetealast infohommikut üle Eesti, et selgitada töölepingu seaduse rakendamist ja võimalikke lahendusi.

Tõhusa töösuhte kujundamisel mängib suurt rolli tööandja, kes oskab hästi pingeid maandada juhul kui töösuhtes tekivad probleemid või lahkarvamused. Tegelik olukord näitab aga vastupidist, sest tihtipeale tööandjal puudub igasugune valmidus koostööks oma töötajatega, mis mõjutab negatiivselt kogu töökultuuri ettevõttes.

“Viimasel ajal on töösuhete osapooltel tekkinud palju arusaamatusi ja ebaselgust seoses töölepingu seaduse rakendamisega, mis olulisel määral halvendab Eesti tööelu kvaliteeti“, ütleb Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni juhataja Ülle Politajev.

Tekkinud olukorra parendamiseks tööandjatele viiakse läbi infohommikud, mis annavad põhjalikke selgitusi töölepingu seaduse rakendamisel. Infohommikutel toimub arutelu vabas vormis konkreetset teemat puudutavates küsimustes, kus tööinspektor-jurist tutvustab teemaga seotud põhiprobleeme, annab ülevaate enim esinevatest rikkumistest, räägib oma kogemusest järelevalve teostamisel ning vastab osalejate esitatud küsimustele.

Sel aastal Virumaal toimub kokku 6 töösuhetealast infohommikut.

Kevadhooaja arutelud toimuvad Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni ruumides:

14.03.2013
kell 10-12
Narvas → "Töölepingu sõlmimine ja muutmine" (vene keeles)

09.04.2013
kell 10-12
Jõhvis → "Töölepingu lõppemine"

10.04.2013
kell 10-12
Rakveres → "Töölepingu lõppemine"

Infohommikutel osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida e-posti aadressil Olga.Kurdovskaja@ti.ee, kuna osalejate arv on piiratud.

Infohommikuid rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning need on osalejatele tasuta.


Lisainfo:
Olga Kurdovskaja
Teabespetsialist
Ida inspektsioon
Tel 3371194, GSM 56230269
olga.kurdovskaja@ti.ee

Lisatud 05.03.2013, 15:12
Muudetud 05.03.2013, 15:25

eelmine järgmine