Narva linn


Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2011 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.


Päevakord:

1. Narva linna 2010.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine.

3. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.

4. Narva Linnavolikogu 11.09.2008. a otsuse nr 284 «Projekti „Ringid vees“ kaasfinantseeringu kinnitamine» muutmine.

5. Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 50 „Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks” muutmine.

6. Nõusoleku andmine Narva linna munitsipaalomandisse antavate maaüksuste tasuta võõrandamiseks (SA-le Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus).

7. Tallinna mnt 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

8. Rakvere tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

9. Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

10. Liiva tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

11. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

12. Kadastiku tn 23 kinnistu jagamine.

13. Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 136 „Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.

14. Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 137 „Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.

15. Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

16. Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

17. Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

18. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine.


Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 16.06.2011, 16:05
Muudetud 16.06.2011, 16:58

eelmine järgmine