Narva linn


Konkursi „Narva linna kaunis kodu 2011“ tulemused

üleriigilise kodukaunistamise konkursi
„Kaunis Eesti kodu 2011“ raames.Konkursi hindamiskomisjoni protokolli alusel on Narva Linnavalitsuse korraldusega 15.06.2011 kinnitatud konkursi tulemused:


I


1. kategooria „Eramu- ja aianduskrundid”


1. koht – Larissa Baskova ja Maksim Baskov, AÜ ”Energetik-3”, Katlamaja tn 15

3. koht – Irina Pavlova, AÜ ”Vesna”, Lume tn 19


2. kategooria ”Korterelamute krundid“

2. koht – КÜ Kangelaste 10b, juhatuse esimees Niina Savolainen


3. kategooria “Sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide krundid”


1.koht – Narva Muuseum (Narva Linnus), Peterburi mnt 2
direktor Andres Toode


4. kategooria ”Koolieelsete lasteasutuste krundid”


1. koht – koolieelne lasteasutus ”Väikevend”, Mõisa tn 1, direktori kt Irena Kljonskaja


2. koht – koolieelne lasteasutus ”Tareke”, A.A.Tiimanni tn 16, direktor Jelena Konovalova

3. koht – koolieelne lasteasutus ”Karikakar”, A.Puškini tn 5a, direktor Maria Farber


EKKÜ (Eesti Kodukaunistamise Ühenduse) tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpli saajad:
1. KÜ Malmi 6, juhatuse esimees Anne Murumets
2. KÜ Kangelaste 24, juhatuse esimees Ljudmila Vorontsova
3. KÜ Tallinna mnt 24, juhatuse esimees Ilona Martõnova
4. Keskus FAMA, Tallinna mnt 19c, esindaja Oleg Uglov


II

2011. a konkursi tulemuste põhjal esitatakse autasustamiseks Eesti Vabariigi presidendi poolt ja avaldamiseks iga-aastases albumis „Kaunis Eesti kodu 2011” neli objekti: krunt AÜ-s „Energetik-3“, Katlamaja tn 15, Narva Muuseum, Peterburi mnt 2, „Väikevend“, Mõisa tn 1, „Tareke“, A.A.Tiimanni tn 16.


III

1. Narva Linnavalitsuse nimel autasustada rahalise preemia/väärilise kingituse summas 150 eurot, aukirjade ja tunnustusmeenetega konkursis parimateks tunnustatud krundid.

2. Autasustada aukirjade ja tunnustusmeenetega 2011.a konkursis osalejaid:
• Koolieelne lasteasutus „Ojake“, Tuleviku tn 7, direktor Helle Kronk
• Koolieelne lasteasutus “Marjake”, Viru tn 4, director Sofja Kiisk
• КÜ kangelaste 10B, juhatuse esimees Niina Savolainen
• Irina Pavlova, AÜ „Vesna“, Lume tn 19

3. Autasustada aukirjade ja tunnustusmeenetega hindamiskomisjoni ettepanekul Narva linna poolt EKKÜ tänukirjade ja rahvusvärvides mastivimpli saajaid. Need krundid on tunnustatud nagu tänuväärselt kaunistatud ja heakorrastatud objektid. Komisjoni ettepanekute sees oli ka kaunis objekt – KÜ Võidu 1 krunt, aga selle maja elanike mittenõustumise tõttu esitada oma krundi ja oma töö tulemused igal tasemel autasustamisele, on välja arvatud nominantide seast.


Täname kõiki konkursis ja kodukaunistamise liikumises osalejaid ning kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid inimesi ühinema Eesti kodukaunistamise liikumisega ja osalema konkursil „Narva linna kaunis kodu 2012“ üleriigilise konkursi „Kaunis Eesti kodu 2012” raames!
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Tel. 3599215
ljudmila.morina@narva.ee

Lisatud 16.06.2011, 10:41
Muudetud 16.06.2011, 11:02

eelmine järgmine