Narva linn


Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. juunil 2010 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.


Päevakord:

1. Supiköögiteenuse osutamise kord Narva linnas.

2. Sihtasutuse Narva Tööstuspark ühinemine Sihtasutusega Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus.

3. Narvas Jaama platsi tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus).

4. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus).

5. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini 25a, Narva).

6. Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 222 „Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

7. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10, 10a, 11 kai).

8. Narva Linnavolikogu 18.06.2009 otsuse nr 90 „Narva linnale kinnistute omandamine Narvas aadressidel Linda 6, 26, 30, Suur-Aguli 13 elanikkonna tööhõive suurendamise eesmärgil“ muutmine.

9. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 151 „Projekti „Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.

10. Narvas Rüütli tn 8 asuva kinnisasjaga koormamine hoonestusõigusega ning ostueesõigusega OÜ EUROEKSPERT GRUPP kasuks.

11. Narva Linnavolikogu 06.05.2010 otsuse nr 64 „Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ muutmine.

12. Künka tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

13. Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine.

14. Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

15. Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.M.Stalnuhhin
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 22.06.2010, 10:23
Muudetud 22.06.2010, 10:27

eelmine järgmine