Narva linn


Narva Linnavolikogu istung toimub 18. juunil 2009

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2009 algusega kell 10.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.


Päevakord:

1. Narva linna 2008. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määruse nr 42/38 „Projekteerimistingimuste määramise õiguse delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ ja Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr 6 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus“ kehtetuks tunnistamine.
3. Hariduse tn 22a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
4. Jõesuu tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
5. Jõesuu tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
6. Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
7. Rahu tn 1 maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
8. Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
9. Narva-Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
10. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 16 „Narva linna heakorra eeskiri“ muutmine.
11. Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 224 „Nõusoleku andmine „5-krooni vaate“ vaateplatsi rajamiseks Narvas Grafovi 27 asuval kinnistul“ muutmine.
12. Nõusoleku andmine Narvas Vaksali 22 asuva raudteejaama hoone ruumide tasuta kasutusse võtmiseks.
13. Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord.
14. Narva linnale kinnistute omandamine Narvas aadressidel Linda 6, 26, 30, Suur-Aguli 13 elanikkonna tööhõive suurendamise eesmärgil.
15. SA Narva Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
16. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus asutamisel osalemine.
17. Projekti „Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine“ omafinantseeringu kinnitamine.
18. Narva Linnavolikogu 14.05.2009 otsuse nr 70 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ osaline muutmine.

M.Stalnuhhin
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 12.06.2009, 08:59
Muudetud 15.06.2009, 08:39

eelmine järgmine