Narva linn


Ida-Virumaa elanikelt oodatakse mõtteid, mis aitaksid piirkonda arendada

Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kutsuvad kõiki Ida-Virumaa elanikke osalema piirkondlikel aruteludel, mis on osa õiglase ülemineku strateegia koostamise protsessist.

"Augustis ja septembris toimub Ida-Virumaal neli temaatilist arutelu, kus maakonna elanikel on võimalik saada ekspertidelt ülevaade valdkondlikest suundumustest ja piirkonna lähituleviku arenguvõimalustest," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Samuti arutleda protsessi käigus juba pakutud lahenduste üle ning pakkuda täiendavaid ideid maakonna arendamiseks. Ootame väga kõiki Ida-Virumaalasi kaasa rääkima!"

Arutelud toimuvad 27. augustil Tartu ülikooli Narva kolledžis ning 8. septembril Jõhvis.

Energeetika (27.08 kell 9.00-13.00)
Ettevõtlus, tööturg, oskused ja teadus-arendustegevus (27.08 kell 14.00-18.00)
♦ Elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus (08.09 kell 9.00-13.00)
♦ Keskkond (08.09 kell 14.00-18.00)

Aruteludel käsitletakse nii ministeeriumite kui ka piirkondlike organisatsioonide pakutud võimalikke arengusuundi ja lahendusi. Samuti piirkondliku arvamuskorje käigus elanikelt juba laekunud arvamusi. Piirkondlik arvamuskorje sai stardi 3. augustil ning kestab 11. septembrini. Arvamuskorjel saab osaleda elektroonselt veebilehtedel fin.ee/arvamus ja fin.ee/mnenie või paberil Ida-Viru maakonna raamatukogudes. Ühe küsimusena oodatakse muu hulgas elanikelt tagasisidet, mida nad näevad kõige olulisema arendusidee või investeeringuna järgmiseks 10 aastaks.

Nii arvamuskorjelt kui ka piirkondlikelt aruteludelt saadud sisendit kasutatakse maakonna arengustrateegia ning riikliku Ida-Virumaa tegevuskava uuendamiseks. Need kaks dokumenti on õiglase ülemineku strateegia aluseks. Temaatiliste arutelude kokkuvõtted, ministeeriumite ja piirkondlike organisatsioonide ettepanekud Ida-Virumaale suunatud täiendavate tegevuste kohta ning piirkondliku arvamuskorje tulemused on aluseks nii õiglase ülemineku juhtkomisjoni kui ka Ida-Virumaa omavalitsuste liidu moodustatud õiglase ülemineku platvormi järgmistele kohtumisele.

Piirkondlik sisend on oluliseks aluseks Ida-Virumaa tegevuskava 2030 eelnõu koostamisel, mis koondab keskvalitsuse sihistatud tegevusi Ida-Virumaa arengu toetamiseks järgmisel kümnendil. Ida-Viru tegevuskava 2030 eelnõu esitatakse kirjalikule konsultatsioonile oktoobris.

Piirkondlikele aruteludele registreerumine.

Augustikuu aruteludele on eelregistreerimine avatud kuni 26. augustini, septembri aruteludele registreerimine avaneb peatselt.

Lisainfo rahandusministeeriumi kodulehel või Tarmo Kivi (e-post tarmo.kivi@fin.ee, tel 6113104).

Lisatud 24.08.2020, 10:27
Muudetud 24.08.2020, 11:23

eelmine järgmine