Narva linn


Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapi realiseerimise alustamine

Toetaja logo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (edaspidi Amet) projektis nr 2014-2020.9.02.18-0022 "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" (edaspidi projekt) 24.04.2020. aastal sõlmiti töövõtuleping projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks (edaspidi leping). Leping on sõlmitud Ameti ja riigihanke „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamise II etapp – projekteerimis- ja ehitustööd“ võtjaga AS YIT Eesti (registrikood 10093801) vahel.

Lepingu järgi projekteerimis- ja ehitustööde üldmaksumus on 2 865 578,35 eurot koos käibemaksuga ja lepingu täitmise tähtaeg on 12 kuud sh projekteerimistööde täitmisaeg on 3 kuud. Projekti II etapis on ette nähtud 6,9 km uute jalgratta- ja jalgteede lõikude ehitamine Narva-Jõesuu territooriumil (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline ning Tõrvajõe-Peeterristi jalgrattateelõigud).

Projekti põhitaotlus rahuldati Riigi Tugiteenuste Keskuse 19.03.2020 otsusega. Projekti kogumaksumus on 2 993 318,00 eurot, millest omafinantseering on minimaalselt 448 997,70 eurot ja toetus on maksimaalselt 2 544 320,30 eurot.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (siseministri 03.03.2015 vastuvõetud määrus nr 7 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" on kättesaadav Riigi Teataja kodulehel).

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.02.2019 ja lõppkuupäev on 31.03.2021 (objektiivsete tingimuste saabumisel projekti abikõlblikkuse perioodi pikendatakse).

Projekti lisainfo:
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599140, areng@narva.ee
Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti peaspetsialist Jekaterina Masalska
3599082, 58669984, jekaterina.masalska@narva.ee

Lisatud 27.04.2020, 11:56
Muudetud 27.04.2020, 12:26

eelmine järgmine