Narva linn


Eriolukorra ajal on abipolitseinike, kaitseliitlaste ja kaitseväelaste kaasamine paindlikum

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, millega muuhulgas muudetakse abipolitseinike ning kaitseliitlaste ja kaitseväelaste kaasamine eriolukorra ajal paindlikumaks.

Siseminister Mart Helme ütles, et seadus võimaldab kasutada abipolitseinikke eriolukorra ajal paindlikumalt, kuna neil on kriisi lahendamises oluline ja senisest kandvam roll. „Abipolitseinikke on võimalik kiiremini politsei tegevusse kaasata, sest neile ettenähtud õigused võimaldavad neil edaspidi iseseisvamalt tegutseda. Muudatused on olulised, et kriisist tekkinud olukorda võimalikult tõhusalt lahendada,“ tõi Helme välja.

Minister märkis, et pole mingit kahtlust, et praeguses eriolukorras on abipolitseinike roll olnud asendamatu, kuna nad on olnud abiks nii patrullis, piiri valvamises kui ka avaliku korra tagamises. „Seega on abipolitseinike paindlikum kaasamine praegusel perioodil eriti tähtis, kuna nende töö on olnud tõeliselt toeks,“ ütles Helme.

Luuakse võimalus loobuda eriolukorra ajal abipolitseinike väljaõppes saja tunni politseilise tegevuse nõudest neile, keda koolitatakse iseseisvaks tegutsemiseks üksi või koos teise abipolitseinikuga ning seda juhul, kui tekib vajadus iseseisvalt tegutsevate abipolitseinike arvu suurendada. Kindlasti ei tähenda see seda, et tänavale läheksid ettevalmistuseta inimesed. Abipolitseinike sobivust hinnatakse karmilt ja põhjalikult kutsesobivuse vestluse kaudu. Läbitud peavad olema ka esmase ja teise astme õpe. Abipolitseinikuks värvatakse sihistatult ja teadlikumalt ning võetakse arvesse ka varasemat kogemust.

Abipolitseinikuks astumise puhul on tervisetõendi esitamine kohustuslik. Eriolukorra ajal võib aga pere- või eriarsti vastuvõtule saamine olla piiratud ja seega on edaspidi võimalik tervisetõendi saamiseks pöörduda ka politsei töötervishoiuarsti poole.

Muudatuste järgi saavad iseseisvalt ülesannet täitvad abipolitseinikud edaspidi tõhusamalt sekkuda avaliku korra rikkumisse ja tõrjuda ohtu kuni politseiametniku saabumiseni või korralduse saamiseni. Abipolitseinikele antakse volitus kontrollida isiku samasust ja võimaldatakse kohaldada iseseisvalt viibimiskeeldu, et tagada kiire reageerimine ohu olukorras. Lisaks saavad nad politseiametniku korraldusel kasutada erivahendeid ohtliku sõiduki sundpeatamiseks. Täiendavaid erimeetmeid võivad abipolitseinikud kasutada vaid eriolukorra või erakorralise seisukorra ajal.

Seadusega antakse ka kaasatud kaitseliitlastele ja kaitseväelastele abipolitseinikega sarnased volitused erimeetmete rakendamiseks, et ka neid tõhusamalt eriolukorra lahendamisel rakendada. Kaasatud kaitseliitlastel ja kaitseväelastel on erimeetmete kohaldamise õigus aga ainult politseiametniku korraldusel. Näiteks võimaldatakse koos politseiametnikuga patrulltegevuses või piiri valvamisel osaleval kaitseliitlasel või kaitseväelasel kontrollida inimeste dokumente.

Muudatused jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Vaata veel:
Võõrtöölised said õiguse jätkata lühiajalist töötamist põllumajanduses
Eriolukorra ajal on relvalubade kehtivuse osas erisusi


Siseministeerium

Lisatud 20.04.2020, 16:07
Muudetud 20.04.2020, 17:52

eelmine järgmine