Narva linn


Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava uuendamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 on heaks kiidetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024.

Palume avalikustada tegevuskava eelnõu kohalike omavalitsuste kodulehtedel lähtudes kohaliku omavalitsuste korralduse seaduse § 37/4 lõikest 5.

Ootame ettepanekuid tegevuskava osas kuni 15.05.2020.
Eriolukorra pikenedes vaatab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepanekute esitamise tähtaja täiendavalt üle.

Lisa:
1. IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5
2. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu


Hardi Murula
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu arendusspetsialist
tegevdirektori ülesannetes

Lisatud 13.04.2020, 17:39
Muudetud 13.04.2020, 18:09

eelmine järgmine