Narva linn


Narva linna ametiasutuste vastuvõtuajad alates 16.03.2020

Seoses koroonaviiruse levikuohuga Eesti Vabariigis teatame Teile, et Narva linna Sotsiaalabiameti vastuvõtt alates 16.03.2020 toimub järgmiselt:
- esmaspäeviti: 09.00-12.00
- kolmapäeviti: 13.00–16.00
Vastuvõtu kabineti telefon: 3569412.

Samuti saab kasutada spetsialistide kontaktandmed,mis asuvad Narva linna kodulehel www.narva.ee ja Narva Linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee või e-posti kaudu.

Võimalusel palume esitada taotlused ning avaldused teenuste- ja abi saamiseks Narva linna Sotsiaalabiameti e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee digitaalselt allkirjastuna.

Ööpäevaringsed infotelefonid


Narva Linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo

Elukohatoimingud
Aadress:Peetri plats 3-2, 20308 Narva
Tel 3599095, tel 3599096
E-post: jelena.jushina@narva.ee

Eriolukorra tõttu on vastuvõtuaeg esmaspäeviti kell 14:00-16:00.
Kõikide küsimuste korral helistada tel 3599095 või tel 3599096, saata e-kiri jelena.jushina@narva.ee.
Elukohateadet ja ruumi omaniku õigustatud nõudmine on võimalik esitada:
- Saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti teel
- Kasutades e-rahvastikuregistri
- Saates posti teel ja lisades teatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Elanikkonna registreerimise büroo, Peetri plats 3, Narva 20308)
Elukohatõendi avaldust on võimalik esitada:
- Saates digitaalselt allkirjastatud dokumendid e-posti teel
- Saates posti teel ja lisades teatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Elanikkonna registreerimise büroo, Peetri plats 3, Narva 20308)

Perekonnaseisutoimingud
Aadress: Joala tänav 12, 20103 Narva linn
Tel 3321273, tel 3321276, 3570002
E-post: asta.kampus@narva.ee, karin.martsepp@narva.ee, merlin.martsepp@narva.ee

Seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga toimub kuni 17. maini 2020 Narva linnakantselei elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroos (Joala tn 12) abielude sõlmimine ilma külalisteta.
Jätkuvad need toimingud, mis nõuavad isiklikku kohale tulemist.
Vastuvõtt toimub eelneva kokkuleppe alusel: teisipäev 13.00-16.00 ja kolmapäev 9.00-13.00.
Abielupaaridel kasutada võimalusel lapse sünni registreerimiseks e-teenust.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Eesti Vabariigis kehtiva erioluolukorra tõttu on Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti vastuvõtuaeg esmaspäeviti kell 13.00 kuni 18.00, vastuvõtt toimub Peetri plats 5 1. korrusel ruumides 111-112.

Võimalusel vältida vastuvõtule tulemist ja saata oma küsimused e-kirjaga info@narvaplan.ee või helistada telefonile 3599050.

Ehitisregistri elektroonilises keskkonnas toimuvad menetlused tavapäraselt.


Narva Linna Arenduse ja Ökoonomika Amet

Kodanike vastuvõttu tarbijakaitsealastes küsimustes ei toimu alates 16.03.2020 kuni 17.05.2020.
Nõustamine tööpäeviti kell 9.00–16.00 telefonil 3599044, samuti ka e-posti teel areng@narva.ee.


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti vastuvõtuaeg:
igal tööpäeval 14.00-16.00.

Kontaktandmed:
- sekretär Darja Orehhova, tel 3599155, linnamajandus@narva.ee
- varade osakonna juhataja Natalja Šibalova, tel 3599135, tel 51960101
- kommunaal- ja ehitusosakonna juhataja Tatjana Lennuk, tel 3599139, tel 56157297


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond (Peetri plats 1) annab teada, et alates 16.03.2020 ei toimu kodanike vastuvõttu kultuuriosakonna tööruumides. Info saamiseks või teenuste kasutamiseks palutakse suhelda telefoni või e-kanalite kaudu.

Infotelefonid tööpäevadel 8.00-17.00:
koolid - tel 3599212, lasteaiad - tel 3599219.
E-post kutuur@narva.ee.


Seoses valitseva koroonaviiruse leviku ohuga palub Narva Linnavolikogu kantselei, et alates 16.03.2020 pöörduksid inimesed Linnavolikogu kantseleisse telefoni või e-posti teel.


Narva Linnaarhiiv
Linda tn 4
Tel. 3599106
E-post: arhiiv@narva.ee

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ seoses COVID-19 ehk koroonaviiruse levikuga Eestis jätab Linnaarhiiv ära kõik uurijate teenindamised, ekskursioonid ning osaliselt piirab klientide vastuvõtuaegu alates tänasest kuni 17. maini.

Klientide vastuvõtt toimub ainult esmaspäeviti kella 14.00 kuni 17.00 (kiirkorras lahendamist vajavad küsimused).

Päringute vastuvõtt ja arhiiviteatiste väljastamine toimub elektrooniliste kanalite kaudu.Linnavalitsus, ametid, osakonnad

Lisatud 16.03.2020, 11:53
Muudetud 30.04.2020, 11:58

eelmine järgmine