Narva linn


Algab kodanikualgatuse ideede kogumise aeg

30.01.2020 võtsid Narva Linnavolikogu liikmed vastu määruse linnaelanike ideede realiseerimise kohta Narva linna eelarvest kodanikualgatuse korras. Nendel eesmärkidel on linn valmis kulutama kuni 200 000 eurot. Vastavalt kodanikualgatuse korra tingimustele, realiseeritud idee peaks tooma kasu ühiskonnale, olema ühiskasutuses ja ei tohi tekitada lisakulusid järgmiste aastate eelarvetes. Selleks, et anda linnaelanikele selgitusi kodanikualgatuse ideede ja ettepanekute vormistamise kohta, toimub 18.02.2020 kell 16:00 Narva Linnavolikogu saalis ümarlaud.

Narva linna elanikelt oodatakse ideesid, mis sobiksid investeeringute alla ja mida võiks Narva linna territooriumil ellu viia. Ideesid võib saata nii elektrooniliselt, kui ka tuua isiklikult või saata posti teel Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametisse (Peetri plats 3-23, IV korrus). Komisjon, kuhu kuuluvad linnavalitsuse esindajad ja volikogu liikmed, analüüsib ja hindab esitatud ideesid. Ideede algvaliku tegemise tähtsamaks asjaoluks on see, et Narva linn oleks võimeline ülalpidama ning hooldama uut rajatud ja kasutusse võetud objekti.

Kõik esitatud ideed, mis vastavad kodanikualgatuse tingimustele, suunatakse rahvahääletusele. Hääletada saab nii elektroonilises keskkonnas, kui ka isiklikult, tulles vastavasse hääletuspunkti. Kohtade nimekiri, kus saab hääletada avaldatakse eraldi, see toimub enne vastava hääletamise korraldamist. Hääletada saavad ainult Narva linna elanikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad. Igaühel on 1 hääl.

Kodanikualgatus Narva linnas:

Narva Linnavalitsuse 15.04.2020 korraldus nr 264-k "Kodanikualgatuse tulemuste väljaselgitamise edasilükkamine"

18.02.2020 kell 16:00 Ümarlaud Narva Linnavolikogu saalis
(Peetri plats 1, II korrus)
19.02.-16.03.2020 Ideede korje
17.03.-31.03.2020 Komisjon hindab esitatud ideesid
01.04.-12.04.2020 Ideede tutvustamine läbi linna meediakanalite
13.04.–26.04.2020 Hääletamine
27.04.–28.04.2020 Hääletustulemustest kokkuvõtte tegemine
01.05.2020 Tulemuste avaldamine

Lisainfo:
Darja Orehhova
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretär
tel 3599155
linnamajandus@narva.ee


Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest
Lisa 1. Kodanikualgatuse toetamise ettepaneku esitamise vorm
Lisa 2. Hääletussedeli vorm


Lisatud 12.02.2020, 14:00
Muudetud 17.04.2020, 11:30

eelmine järgmine