Narva linn


Liikluskorralduse muudatused

Seoses Narva linna siseste kergliiklusteede võrgustiku rajamisega on teostatud olulised muudatused liikluskorralduses.

Sendi bussipeatuse ala on muutunud märkimisväärselt.

Sendi bussipeatuse kõrval oleva Orase tänava sõidutee osa sõidusuunad on eraldatud markeeritud saarega ja nihutatud Tallinna maanteest kaugemale ning suurest asfaltkattega platsist on torupiirde ja teekattemärgistustega eraldatud bussipeatuse ja busside parkimise ala. Edasi kulgeb 70 m pikkune kergliiklustee lõik kuni Pähklimäe pargist tuleva projektse kergliiklusteeni. Asendiplaan on kättesaadav siit.

A. Puškini - Malmi, A. Puškini - Vaivara ning Vaivara - Raudsilla tänavate ristmikud on ümber ehitatud.

Liiklusohutuse tõstmiseks on A. Puškini – Malmi – Raja ristmik muudetud ringristmikuks. Kergliiklejatele teeületuste lühendamiseks on ette nähtud ristmiku nurkadesse kõnnitee laiendused.

A. Puškini – I. Grafovi tänavate ristmik on ümber ehitatud selliselt, et parkla ja sõidutee on eraldatud. Bussipeatus "Rugodiv" on toodud esialgsest asukohast A. Puškini tänava äärde. Bussipeatuse ja Narva hotelli parkla vahele on rajatud kergliiklusala. Sissepääs parklasse toimub I. Grafovi tänavalt. Asendiplaan on kättesaadav siit.

I. Grafovi tänavast Vaivara tänavani olev (FEB poe ja Käsitöökeskuse poolne) ühesuunaline teelõik on muudetud kahesuunaliseks ning sõidusuundade vahel oleval alleel on projekteeritud kergliiklustee. Endine vastassuunaline ("Gigant" mööblipoe poolne) lõik suletakse läbiva liikluse jaoks, kuhu tuleb parkimisala 52 sõiduautole. Allee lõpus, Vaivara tänava ristmikust on tekitatud ringliiklus.

Kuna ringristmiku puhul on tegemist Narva linnas uudse lahendusega, A. Puškini – Malmi – Raja ning Puškini – Vaivara ringide keskmised saared on esialgu ehitatud teisaldatavatest elementidest. Nii saadakse mõnda aega jälgida, kuidas ristmik tööle hakkab ning hiljem vajadusel selle lahendust korrigeerida.

Pärast Vaivara tänava ületamist on kergliiklustee ühendatud raudteejaama piirkonna teedevõrguga, kust hargnevad veel Vaivara – Raudsilla tänavate projektne kergliiklustee ja juurdepääs üle raudtee jalakäijate silla Joala tänava projektsele kergliiklusteele. Asendiplaan on kättesaadav siit.

Vaivara ja Raudsilla tänavate ristmik on lahendatud neljaharulise ristmikuna. Kõigile harudele on planeeritud ülekäigurajad. Asendiplaan on kättesaadav siit.

Seoses ehitustöödega palume kõiki liiklejaid olla tähelepanelikud ning jälgida ajutisi ning uusi liiklusmärke.
Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ ning Rand ja Tuulberg AS. Ehitustööde tähtaeg on 14.06.2019.

Toetajate logod

Nimetatud töid teostatakse projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp" raames, mida rahastatakse meetmest "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja Narva linna eelarvest.

Täiendav info:
Aina Antson-Manjukevitš, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet,
tel. 3599082, e-post: aina.antson@narva.ee.

Lisatud 29.05.2019, 08:21
Muudetud 29.05.2019, 09:04

eelmine järgmine