Narva linn


Projekt "Narva jõe veemajandus: ühtlustamine ja jätkusuutlikkus"

Toetaja logo

Eesti ja Venemaa teadlased plaanivad täpsustada reostuskoormuse osakaalu Soome lahte Narva piirijõe veevoolu kaudu.

Et kaitsta Läänemere merekeskkonda reostusallikate eest ning taastada ja kaitsta selle ökoloogilist tasakaalu korraldab HELCOM (Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon) rahvusvahelist koostööd Läänemere merekeskkonna kaitseks.

Konventsiooniosalised rakendavad individuaalseid või ühiseid õiguslikke, halduslikke või muid meetmeid reostuse vältimiseks ja kõrvaldamiseks.

Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon on Konventsiooni osalised, seetõttu teevad koostööd reostuse vähendamiseks.

Eesti-Vene ühine piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise komisjon on huvitatud piirivete heast keskkonnaseisundist, milleks lepiti kokku teha ühine seiretulemuste hinnang ja anda soovitusi olukorra parandamiseks.

Kahe riigi vaheline piir poolitab Narva jõge. Tänu pikaajalisele koostööle on Narva jõe vesikonna veemajanduslik situatsioon stabiilne. Kuid reostuskoormuse hindamisel kasutab iga riik oma seadmeid, meetodeid ja standardeid, mis on erinevad ja tulemuste võrdlemine on raskendatud.

Tallinna Tehnikaülikooli (TALTECH) Ehituse ja arhitektuuri instituudi vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadlased koostöös Venemaa partneritega Riikliku Hüdroloogia Instituudist (SHI) ja riiklikust ettevõtest "Mineral" algatasid projekti "Narva jõe veemajandus: ühtlustamine ja jätkusuutlikkus (ER25 NarvaWatMan)", et vähendada määramatust Narva jõe äravoolu ja vesikonna reostuskoormuse hindamisel. Projekti peapartner on TALTECH, partnerid SHI ja "Mineral".

Lisaks sellele Taltech on kaaspartner Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile ja "Mineral" kaaspartner Ivangorodi linnale.

Projekti NarvaWatMan eesmärk on Narva jõe äravoolu harmoniseeritud arvutusmetoodika väljatöötamine, mis võimaldab hinnata piisava täpsusega veehulka ja veekvaliteeti ja kavandada reostuskoormuse vähendamiseks tõhusaid abinõusid nii Eestis kui Venemaal. Projekti tulemusena on ühtlustatud veekvaliteeti klassifikatsioonisüsteem Narva jõe vesikonna jaoks. Samuti tegeletakse keskkonna alase teadlikkuse suurendamisega.

Projekti üheks tulemuseks on keskkonnateadlikkuse tõus, mille osas on planeeritud kaheksa ökoüritust, infopäevad, osalemine ökoloogilistest konverentsidest nii Eestis kui ka Venemaal ning projekti tulemuste tutvustamine avalikusele.

Projekti on rahastanud "Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020" (www.estoniarussia.eu). Programm on kaasrahastatud Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni poolt. Projekti üldine eelarve on 565 850 EUR ja kestvus 31 kuud. Programmi finaseerimise osa on 509 265 EUR (90%) ja ülejäänud 10% on oma osalus.

Projekti NarvaWatMan ametlik avamine ja töökohtumine toimus 25-26. märtsil 2019 Tallinna Tehnikaülikoolis.

Projekti avamisele olid kutsutud Eesti ja Venemaa juhtivad spetsilistid ja eksperdid-ametnikud veevaldkonnas, Eesti Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad, HELCOMI esindajad Eestist, Soomest ja Venemaalt, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühise komisjoni liikmed Eestist ja Venemaalt, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esindaja ning Pihkva Oblasti Nevski-Ladozski Vesikonna Valitsuse Veeressursside osakonna juhataja. Üritus tõi kokku 29 inimest.

Üritusel esimesel päeval arutati projekti põhitegevusi, eelarve, välitööde ja keemia analüüsi vajadusi ja sagedust, seminaride läbiviimine spetsialistidele kahes riigis.

Järgmisel päeval toimus projekti ametlik avamine, kus avasõna võtsid TALTECHi inseneriteaduskonna teadusprodekan, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühise komisjoni esimees, HELCOMi sekretariaadi esindaja, kes rõhutasid projekti aktuaalsust ja tulemuste vajadusele ning soovitasid edu projekti juurutamisel.

Samal päeval toimus juhtkomitee istung, mille koosseisu määrati kokku 10 inimest igast projektis osalevast riigist.

Projekti üheks tulemuseks on keskkonnateadlikkuse tõus, mille osas on planeeritud 8 ökoüritust, infopäevad, osalemine ökoloogilistest konverentsidest nii Eestis kui ka Venemaal ning projekti tulemuste tutvustamine avalikusele.

Projekti järgmine töökohtumine on planeeritud Venemaal, Pushkinos maikuus 2019.


Alvina Reihan

Info:
Sofia Pereskoka
Keskkonna vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
sofia.pereskoka@narva.ee

Lisatud 09.04.2019, 10:32
Muudetud 10.04.2019, 17:09

eelmine järgmine