Narva linn


Euroopa Komisjoni rahvatervise edendamise algatus

Euroopa Komisjon toetab rahvatervise edendamise algatust, eesmärgiga aidata kaasa ülekaalulisuse ennetamisele ja vähendamisele laste ja noorte seas.

Euroopa Komisjon tunnustab rahvatervise edendamise algatusi kolmes ala-kategoorias: 1) linnade, 2) valitsusväliste organisatsioonide ja 3) koolide arvestuses. Rahaliste preemiatega tunnustatakse tervishoiu edendamise parimaid praktikaid, mis panustavad rahvatervise kõrgemale taseme saavutamisele eesmärgiga aidata kaasa ülekaalulisuse ennetamisele ja vähendamisele laste ja noorte seas.

Kõikidest kategooriatest valitakse välja üks algatus, mida tunnustatakse igas kategoorias rahalise auhinnaga 100 000 €. Arvestusse lähevad tervishoiu edendamise praktikad, mis ei ole lõpetatud enne 1. jaanuarit 2016, tegevused võivad olla ka käimasolevad või algatusjärgus.

Lisainformatsiooni Euroopa Komisjoni algatusega liitumiseks ja oma tegevuse auhinnale kandideerimiseks esitamiseks leiab EL Tervise Auhinna veebilehelt. Tutvuge ning sobivuse korral esitage oma taotlus Euroopa Liidu rahvatervise edendamise algatusel osalemiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 13. maiks 2019.

Teavitusplakat

Maaeluministeeriumi eestvedamisel toetatakse laste ja noorte tervislike toitumisharjumuste kujunemist lasteaedades ja koolides Euroopa Liidu koolikava toetuse meetme kaudu. Koolikava raames pakutakse puu ja köögivilju ja piimatooteid ning toetatakse haridusmeetmeid toidu ja põllumajanduse sektoris teadmiste arendamiseks. Haridusasutused, kes koolikava teadlikul ja suunatud viisil rakendavad on samuti oodatud Euroopa Komisjoni rahvatervise edendamise algatusel osalema!


Ahto Tilk
Põllumajandussaaduste tarneaheale büroo peaspetsialist
Põllumajanduspoliitika osakond
Maaeluministeerium
ahto.tilk@agri.ee

Lisatud 09.04.2019, 10:11
Muudetud 09.04.2019, 15:50

eelmine järgmine