Narva linn


Kulu põletamine on keelatud

Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas päevakorda kerkinud kulupõlengud ning hooletusse jäetud lõkked.

Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked.

Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:
lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist;
lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;
♦ lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega.

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.

Tuleohu kaarti saab vaadata siit.

Lõkketegemise ohutusjuhendi leiab siit.


Päästeamet

Lisatud 01.04.2019, 08:44
Muudetud 01.04.2019, 08:59

eelmine järgmine