Narva linn


Linnavolikogu otsib rahvakohtunikke

Narva Linnavolikogu liikmed paluvad anda endast teada Narva linna elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Viru Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) rahvastikuregistri andmetel elanud Narvas alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 22. augustiks 2019:
- saata kas digitaalselt allkirjastatud täidetud ankeet e-posti aadressil narvavk@narva.ee;
- välja trükitud, täidetud ja allkirjastatud ankeet postiga aadressil: Narva Linnavolikogu Kantselei, Peetri plats 1, 20308 Narva;
- või tulla tööpäevadel kell 8.00 kuni 17.00 (lõuna 12.00-13.00) Narva Linnavolikogu Kantselei vastuvõturuumi (Peetri plats 1, II korrus, kab. 201) ja täita ankeet kohapeal.

Ankeedis tuleb märkida nimi, isikukood, aadress, töökoht, amet või tegevusala ning kontaktandmed (telefon, meiliaadress). Allkirjaga kinnitab ankeedi täitja, et ta vastab rahvakohtunikule esitatud nõuetele ja puuduvad rahvakohtunikuks nimetamist välistavad asjaolud.

Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu ja rahvakohtunikud nimetab ametisse Viru Maakohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Täiendav info telefonil 3599031.


Narva Linnavolikogu kantselei

Lisatud 02.08.2019, 15:43
Muudetud 02.08.2019, 15:43

eelmine järgmine