Narva linn


Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teatab, et Narva linna 2019. aasta eelarves on ette nähtud rahalised vahendid korteriühistute territooriumil asuvate kvartalisiseste teede renoveerimiseks summas 200 000 eurot.
Esialgse arvestuse kohaselt planeeritakse 2019. aastal renoveerida kvartalisiseseid teesid kuni 20-25 korteriühistu territooriumil.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 20.04.2017. a määrusele nr 4 "Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" (edaspidi Kord) peavad korteriühistud esitama avaldused.
Palume Narva linna veebilehel  nimekirjas avaldatud korteriühistutel 1-45 esitada hiljemalt 15. märtsiks 2019 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile avaldused teede remonttööde teostamiseks 2019. aastal või sellest loobumiseks.
Narva linna korteriühistute järjestuse nimekiri kvartalisiseste teede remondiks (seisuga 28.01.2019).

Korra sätete kohaselt peab korteriühistu tee renoveerimistööde linnapoolseks kaasfinantseerimiseks vastama järgmistele tingimustele:
- Korteriühistu territooriumi renoveeritaval sõiduteel peab olema rajatud toimiv sademevee ärajuhtimine (Kord § 1 lg 3, kehtiv alates 01.01.2018);
- Taotluse olemasolu (Kord § 3);
- Korteriühistu nõusoleku olemasolu (Kord § 4 lg 2 p 4-5):
• teede renoveerimise tööde kaasfinantseerimiseks;
• lepingu sõlmiseks;
• korteriomanike enamuse otsus (koos liikmete nimekirjaga), mille alusel on otsustatud taotlejale kuuluva tee kasutamine avalikkusele ligipääsetava teena viie aasta jooksul.
- Alates 01.01.2018 peab korteriühistu esitama renoveeritava sõidutee topo-geodeetilise mõõdistuse (sh renoveeritava sõidutee pindala), mis peab olema kehtiv hankemenetluse ajal (Kord § 4 lg 2 p 6).

Dokumentide esitamisega seotud küsimustes palume helistada telefonil 3599134.

Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord
+ Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus


Aleksandr Tšernossitov
Teede vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
tel 3599134
aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee

Lisatud 28.01.2019, 15:01
Muudetud 28.01.2019, 15:26

eelmine järgmine