Narva linn


28. septembril toimub Narvas Eesti III Omavalitsuspäev

Eesti III Omavalitsuspäev toimub 28. septembril 2018. aastal Narva linnas kultuurimajas "Rugodiv". Omavalitsuspäeva teemaks on "Eesti ja Euroopa Liit – tänased arengud ja tuleviku koostöö võtmeteemad Narvas ning Ida-Virumaal".

Eesti III Omavalitsuspäev on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. Tulenevalt Eesti I ja II Omavalitsuspäeva ettepanekutest võttis Riigikogu 29. mail 2018 vastu seaduse, millega 1. oktoober nimetati riikliku tähtpäevana omavalitsuspäevaks. On lootus, et koos riikliku tähtpäeva laialdase tähistamisega kõikjal Eestis muutub omavalitsuslik mõte ja tegevus inimestele veelgi lähedasemaks ning meie ajalooline kogemus leiab tee tulevikku.
Eesti I Omavalitsuspäev toimus 4.10.2016 Riigikogu Konverentsikeskuses ning sellega tähistati 150. aasta möödumist Eesti avaliku halduse loomisest. Teadaolevalt jõustus 1. oktoobril 1866. aastal Eesti esimene avaliku halduse seadus "Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-,Tallinna- ja Kura-male". Esimestena taasiseseisvunud Eestis omistati Muhu vallale ning Kuressaare linnale omavalitsuslik staatus 1. oktoobril 1990. aastal.

"Käesoleval aastal saab Narva linn kohaks, kus tähistatakse Eesti III Omavalitsuspäeva, see on meie linna jaoks eriliseks austusavalduseks. Viimasel ajal on Narva linna ja kogu regiooni vastu suurt huvi ülesnäidanud paljud riigivõimu ning ka teiste kohalike omavalitsuste esindajad, meie vastu tunnevad huvi erinevad ühiskondlikud organisatsioonid ning struktuurid Eestist ja välismaalt. Narva linna külastatakse, et koos arutada ja lahti mõtestada regiooni arengvõimalusi, otsida ning leida lahendusi nende elluviimiseks," - lausus Narva linnapea Tarmo Tammiste.

Omavalitsuspäeva I osa aruteludes käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
• Eesti riigi loomisest ning arengu etappidest;
• Eesti omavalitsuste ja valdkonna koostöö arengust.

Arutelu "Euroopa Liit ja Eesti – probleemid ja võimalused arenguks ettevõtluse ja taristu valdkonnas, sealhulgas Narvas ja Ida-Virumaal" raames on kavas järgmised ettekanded:
► Riigi tegevusest ettevõtluse ja taristu arendamisel - sealhulgas arengutest Narva linnas ja Ida-Virumaal kui tuleviku võimalikust koostöömudelist;
► Euroopa Liidu prioriteedid liikuvuse ja transpordi valdkonnas – seosed arengutega Eestis ning võimalikud siirded Narvas ja Ida-Virumaal;
► Euroopa Liit, Eesti, Narva ja Ida-Virumaa kui partnerid kommunikatsioonisüsteemide, ettevõtluse ja hariduse arendamisel, sh võimalused ja takistused Narva linnas ja Ida-Virumaal.

Avakõned peavad Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ja Narva linnapea Tarmo Tammiste. Tervituskõnedega esinevad omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees Sulev Lääne, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, Eesti Linnade ja Valdade Liidu aseesimees Mihkel Juhkami ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Läti Vabariigi peaminister Maris Kucinskisi tervituse edastab Läti Vabariigi suursaadik Raimonds Jansons.

Ettekannetega astuvad ülesse Riigikogu esimees Eiki Nestor, Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Toomas Tõniste, Riigikogu liige Aivar Kokk, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, Rootsi Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Liidu kunagine arendus- ja ettevõtlusdirektor Ulf Johansson, Soome Omavalitsusliidu (Kuntaliitto) tegevjuht Jari Koskinen, Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Raivo Vare, Leif Kalev, Georg Sootla, Kersten Kattai, Vallo Olle, Eve East.

Kuulutatakse välja ka AASTA TEGU.

Omavalitsuspäeva kava

Võimalikud parkimiskohad.

27. septembril kell 17:00 istutatakse Narva EV 100 parki omavalitsuspäeva auks tammepuu.

Lisatud 27.09.2018, 11:48
Muudetud 27.09.2018, 13:11

eelmine järgmine