Narva linn


Selle aasta olulised liikluskorralduslikud muudatused

Toetajate logod

Seoses Narva linna siseste kergliiklusteede võrgustiku rajamisega toimuvad juba sel aastal olulised muudatused liikluskorralduses.

Sendi bussipeatuse ala muutub märkimisväärselt.

Sendi bussipeatuse kõrval oleva Orase tänava sõidutee osa sõidusuunad eraldatakse markeeritud saarega ja nihutatakse Tallinna maanteest kaugemale ning suurest asfaltkattega platsist on torupiirde ja teekattemärgistustega eraldatud bussipeatuse ja busside parkimise ala. Edasi kulgeb 70 m pikkune kergliiklustee lõik kuni Pähklimäe pargist tuleva projektse kergliiklusteeni. Asendiplaan on kättesaadav siit.

Ümber ehitatakse ka A. Puškini – Malmi, A. Puškini – Vaivara ning Vaivara – Raudsilla tänavate ristmikud.

Autoliikluse ohutuse tõstmiseks on A. Puškini – Malmi – Raja ristmik muudetakse ringristmikuks. Kergliiklejatele teeületuste lühendamiseks on ette nähtud ristmiku nurkadesse kõnnitee laiendused.

A. Puškini – I. Grafovi tänavate ristmik on ette nähtud ümber ehitada nii, et parkla ja sõidutee oleksid eraldatud. Bussipeatus „Rugodiv“ tuuakse esialgsest asukohast A. Puškini tänava äärde. Bussipeatuse ja Narva hotelli parkla vahele rajatakse kergliiklusala. Sissepääs parklasse hakkab toimuma I. Grafovi tänavalt. Asendiplaan on kättesaadav siit.

Edasi, I. Grafovi tänavast Vaivara tänavani olev (FEB poe ja Käsitöökeskuse poolne) ühesuunaline teelõik muudetakse kahesuunaliseks ning sõidusuundade vahel oleval alleel on projekteeritud kergliiklustee. Endine vastassuunaline („Gigant“ mööblipoe poolne) lõik suletakse läbiva liikluse jaoks, kuhu tuleb parkimisala 52 sõiduautole. Allee lõpus, Vaivara tänava ristmikust tekitatakse ringliiklus.

Pärast Vaivara tänava ületamist ühendatakse kergliiklustee raudteejaama piirkonna teedevõrguga, kust hargnevad veel Vaivara – Raudsilla tänavate projektne kergliiklustee ja juurdepääs üle raudtee jalakäijate silla Joala tänava projektsele kergliiklusteele. Asendiplaan on kättesaadav siit.

Vaivara ja Raudsilla tänavate ristmik lahendatakse neljaharulise ristmikuna. Kõigile harudele on planeeritud ülekäigurajad. Asendiplaan on kättesaadav siit.

Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ ning Rand ja Tuulberg AS. Ehitustööd algavad 2018. a mais ning lõppevad hiljemalt detsembriks 2018.

Nimetatud töid teostatakse projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp“ raames, mida rahastatakse meetmest "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja Narva linna eelarvest.

Täiendav info:
Aina Antson-Manjukevitš, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, tel. 3599082, e-post: aina.antson@narva.ee.

Lisatud 19.04.2018, 08:30
Muudetud 19.04.2018, 08:46

eelmine järgmine