Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril 2018 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.
Päevakord:

1. «Narva linna arengukava aastateks 2008-2021» muutmine.(ME004)    
2. SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine“ omafinantseeringu kinnitamine.(OE006)
3. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.(OE007)
4. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sihtfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.(OE008)
5. Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine.(OE009)
6. Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks.(OE013) Kokkulepe
7. Aktsiaseltsi Transservis-N põhikirja muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine.(OE014)
8. 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.(OE010)
9. Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil I.Grafovi tn 10-8 üürile andmine.(OE015)      
10. Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 20 „Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine“ muutmine.(OE016)                                    
11. Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine. (OE017)               

Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 16.02.2018, 09:27
Muudetud 16.02.2018, 10:17

eelmine järgmine