Narva linn


Narva linna heakorrastusest 2018. aastal

21. detsembril võtsid Narva linnavolikogu liikmed vastu Narva linna 2018. aasta eelarve. Üks peamistest ülesannetest kohalikus omavalitsuses on heade elamistingimuste loomine ja tagamine oma territooriumil, sellepärast on ka eelarve peaprioriteediks elukeskkonna parendamine. Käesoleva aasta eelarves on eraldatud u. 10 mln eurot linna infrastruktuuri investeerimiseks.

Foto: Coptercraft Creations


♦ Teed

Tänu riigitoetusele on plaanis realiseerida rekonstrueerimise projekt, mis puudutab Tallinna maanteed - Rahu tänavast kuni linnast väljasõiduni.
Narva linnal on ka võimalus riigi abil teostada ülekäiguradade lisavalgustuse projekteerimist ja ehitamist, koos elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamisega.
Kavas on ka kvartalisiseste teede ja kõnniteede rajamine Paju kooli lähistele ning kõnniteede ehitamine Pähklimäe gümnaasiumi juurde.


Parklad

Linnas on vajadus täiendavate parkimiskohtade järgi. Seoses sellega plaanitakse ehitada kolm kvartalisisest teed parklatega: "Energia" turu lähistel, Fama keskuse kõrvale - elumajade ja lasteaia Päikese vahelisele maa-alale. Samuti alustatakse 2018. aastal kolme parklaga kvartalisisese tee projekteerimist Kangelaste pr ja Rahu tn vahel. Tee ehitamine on plaanis 2019. aastal.


♦ Valgustus

Plaanis on teostada tänavavalgustuse uuendamistöid. Uuendatakse valgustust Jaama pargis ja Triumph bastioni lähistel.


♦ Pargid

Linn planeerib sellel aastal teha korda osa Gerassimovi pargist, mis on linna omanduses. Plaanis on ka remontida pargiteesid, vahetada välja nn linnamööblit, teostada pargis haljastustöid ja paigaldada mänguväljakule täiendavaid mänguelemente.
Samuti teostatakse käesoleval aastal Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks avaliku pargi rajamist Vabaduse tn ja Rakvere tn vahelisel alal.


♦ Mängu- ja spordiplatsid

2018. aastal on planeeritud koostöös korteriühistutega väiksemate hoovisiseste mänguväljakute ja spordiväljakute ehitamine.
Peale selle planeerib linn jätkata Narvas lastele mõeldud mänguväljakute ja sportimisvahendite edaspidist paigaldamist erinevas vanusgruppides laste jaoks.
Ujumisbasseini ja kontserdimaja "Geneva" vahel kerkib universaalne spordiväljak. "Kalev-Fama" staadionil paigaldatakse uued tribüünid. Sealhulgas on eraldatud rahalisi vahendeid ka Narva spordikeskuse (Rakvere tn 22d) katuse renoveerimiseks.
2018. aastal on plaanis lasteaedade Kirsike ja Muinasjutt territooriumi heakorrastuse teostamine (valgustus, mänguväljakud, kõnniteed, piirdeaiad).


Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti info alusel

Lisatud 24.01.2018, 16:19
Muudetud 24.01.2018, 17:30

eelmine järgmine