Narva linn


Lugupeetud linnaelanikud!

Seoses Uusküla põigu tänaval toimuvate teeremonditöödega muutub seal 22.04.-26.06.2020 ajutiselt Narva linna bussiliinide nr 5, 6, 8 ja 20 liikumisskeem ning liikluskorraldus. Palume vabandust ... Loe edasi

Lõhkekehade leidmine on kevadega hoogu juurde saanud

Koos looduse tärkamisega on suurenenud Päästeameti pommigruppide väljakutsete arv. Kevadel, mil inimesed rohkem looduses liiguvad, majapidamisi koristavad ja põllu- ning metsatöid teevad, ... Loe edasi

Rahvastikuminister: õigeusklikel ülestõusmispühadel tuleb hoiduda kogunemistest kirikutes ja kalmistutel

17.-19. aprillil tähistavad õigeusklikud ülestõusmispühasid. Eriolukorra tingimustes peavad ära jääma kõik rahvakogunemised nii siseruumides kui väljas, sealhulgas kirikutes ja ... Loe edasi

Linnalähiliinidel hakkavad liikuma lisabussid

Eriolukorra valitsuskomisjon otsustas eraldada valitsuse reservist finantsabi, et toetada linnalähiliinide vedusid. Rahaline toetus võimaldab kasutada lisabusse 17.04-15.05.2020, et tagada vedudel ... Loe edasi

Teadmiseks lapsevanematele

Koroonaviiruse levikuga seotud liikumispiirangute tõttu kasutavad lapsed praegu rohkem nutiseadmeid, mistõttu hoiatavad kogu Euroopa õiguskaitseasutused seksuaalkuritegude ja teiste netiohtude ... Loe edasi

Integratsiooni Sihtasutus otsib Ida-Virumaal osatäitjaid räpiooperisse

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja alustab ainulaadse eesti keele õppe projektiga – räpiooper "KARMA" lavastamisega. Räpiooperi osatäitjatena kaasatakse eesti keele õppijaid ... Loe edasi

Koroonakriisiga seotud maksumeetmed said Riigikogu heakskiidu

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatused, mis kergendavad ettevõtetel maksude tasumist, vähendavad maksuintresse, aktsiise ja digiväljaannete käibemaksumäära, laiendavad metsamüügi tulu ... Loe edasi

Töötati välja abipakett turismisektori toetamiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös KredExi ja EASiga välja töötanud abipaketi turismisektori toetamiseks. Turismiettevõtjatel on võimalik saada laenukäendust soodsatel ... Loe edasi

Ehitustööd Narva jõesadama 12. boksis on lõpetatud

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös SA-ga Narva Sadam viib ellu projekti EU 52052 „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“. Projekti üldine eesmärk on Narva jõesadama ... Loe edasi

Viimane võimalus esitada tunnustamiseks aasta õpetaja kandidaate

Kuni pühapäevani, 26. aprillini on võimalik esitada aasta õpetaja konkursile tunnustamiseks haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Sel aastal määratakse esmakordselt riiklik haridustöötaja ... Loe edasi

Eelmised 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 Järgmised