Narva linn


Noorsootöö Narvas jätkub ka eriolukorras kontaktivabalt!

Narva kultuuriosakonna plakat

Olenemata sellest, et 13. märtsist alates kehtib riigis eriolukord ja kõik Narva noorsootöö hooned on tegevuse läbiviimiseks küll suletud, ei ole noortevaldkonna tegevused peatunud ega pole noortega kontakt katkestatud. Narva noorsootööasutused on oma tegevused ümberkorraldanud lähtudes muutunud oludest ning noortele pakutakse ka uutes oludes põnevaid noorsootöö tegevusi ja vaba aja sisustamise võimalusi distantselt (nagu ka muujal Eestis). Nüüd elab meie linna noorsootöö kasutades erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi digimaailmas! Koondame ülevaadet sellest siia.

Huvikoolid ja huviringid on oma tegevust suuresti jätkanud – tegeletakse noorte teavitamise ja teadlikkuse tõstmisega, esitades neile erinevaid väljakutseid või alternatiivseid ülesandeid ning tegevusi, mida saab lahendada ennast või teisi riski seadmata. Noortele saadetakse juhiseid selleks, et jätkata arendada võimeid ja talente, kasutades interneti võimalusi (videotunnid, õppekavades käsitletavate teemade infomaterjalide kogud jne). Mõned õppeülesanded ja selgitused sõltuvalt huviala spetsiifikast võimaldatakse õppuritel saada ka individuaalvormis kaugteel. Huvikoolide pedagoogid pakuvad pidevalt konsulteerimist ja vajalikku juhendamist nii noortele kui ka vanematele huvihariduse ja -tegevuse küsimustel õppekavade lõikes. Õpetajad suhtlevad õppurite ja lastevanematega telefoni teel ning kasutavad teisi kõikvõimalikke olemasolevaid noorte seas populaarseid suhtlusvahendeid (sotsiaalvõrgustikud ja mobiilirakendused) ühenduse võtmiseks ja tagasiside saamiseks. Julgustame ka lastevanemaid andma õpetajatele ja juhendajatele tagasisidet ning välja ütlema, mis toimib nende arvates hästi ja mida saaks muuta paremaks, et töö ja tegevused oleksid maksimaalselt produktiivsed.

Nüüd, kus üldhariduskooli õppetöö jätkub distantsõppe vormis, on ka paljudele lastevanematele saanud mureks see, et ekraaniaeg on palju suurenenud. Just huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnal on toredaid meetmeid selleks, et sisustada kasulikult noorte vaba aega loome või liikumistegevustega arvutiekraanist eemal. Ka liikumine värskes õhus ja füüsiline aktiivsus aitab toime tulla tänase olukorraga. Kindlasti tuleks laste niisama väljas käimine hoida praegu kontrolli all. Tööl käivatel vanematel on see muidugi keerulisem. Seetõttu räägivad noorsootöötajad noortega sellest, kuidas käituda hetkel kriisiolukorras korrektselt, olles või liikudes õues. Peamine asi on küll hoida teistega 2m vahet. Kindlasti informeeritakse noori ka viimastest juhistest kuidas peab käituma eriolukorra tingimustes asutuste veebilehtedel ja sotsiaalvõrgustikes.

Pöörame tähelepanu sellele, et seoses eriolukorra väljakuulutamisega Narva munitsipaalsetes huvikoolides ja Kultuurimaja Rugodiv huviringides huvitegevuse ja huvihariduse andmise peatamise ajal õppetasu ei võeta. Varem makstud õppetasu osas tehakse vastav ümberarvestus. Enammakstud summade tagastamiseks peab kasutama enammakse taotluse vormi. Vormi tuleb täita, allkirjastada digitaalselt ja saata huvikooli e-posti aadressile. Juhul, kui enammakse taotlus ei esitata, maksud õppetasu kantakse üle järgmisele õppeperioodile kui ettemaks tulevase õppe eest.

Narva Keskraamatukogu jätkub oma missiooni täitmist ka eriolukorras. Raamatukogu ajutise sulgemise ajal on lugejatele tagatud juurdepääs raamatukogu e-ressurssidele, koduleheküljele, e-kataloogile. Sotsiaalvõrgustike ja YouTube´i kanali kaudu (FB, Vk, Ok) tutvustatakse huvitavaid raamatuid ja juhitakse e-raamatute või audioraamatuteni, mis on kättesaadavad internetis. Narva Keskraamatukogu püüab teha noorte ajaveetmise huvitavaks uute viktoriinide ja küsitlustega. Samuti pakub raamatukogu abi infootsingutes ja koduste ülesannete lahendamisel. Algajatele arvuti ja nutiseadmete kasutajatele pakub raamatukogu abi individuaalsete konsultatsioonide vormis, mis toimuvad telefoni või arvuti teel.

Narva Noortekeskus tegutseb samuti aktiivselt internetivõimalusi kasutades, et pakkuda noortele mitteformaalset õpet, kasulikku vaba aja veetmist ja enesearendamist. Narva Noortekeskuse veebilehel ja facebook´i leheküljel pakutakse iga päev mänge, viktoriine, konkursse, turniire ja võistlusi. Väljakutseks on jõuda noorteni, kes eriolukorrale eelnevalt noorsootöös ei osalenud – otsitakse võimalusi nendele teenuste vahendamiseks. Narva Tugila info ja konsultatsioonid jätkuvalt olemas interneti vahendusel (info ja abi NEET-noortele, kes ei tööta ega õpi). Juhul, kui oled 15-26 aastat vana ja soovid saada infot tööpakkumiste või õppimisvõimaluste kohta, siis täida ankeet siin ja saa Narva Tugila programmi osalejaks!

Virtuaalseid kanaleid kasutades edasi olenemata eriolukorrast tegutseb ka Narva Noorteparlament. Parlamendinoorte poolt on korraldatud hetkel kolm küsitlust noori puudutavatel teemadel:
1. Noorte vaba aeg
2. Narva Noorteparlamendi ja teiste Narva linna noorte vaheline koostöö
3. Noored eriolukorras (noortel on võimalus anda tagasiside selle kohta, kuidas neile meeldib distantsõppe ja teatada abivajadusest). Selle küsitlusega kogutakse infot mõistmaks, kuidas noored eriolukorda tajuvad.

Ka kriisi ajal on oluline märgata ja arvestada, mida noored ise vajavad, soovivad ning arvavad. Noored, teie arvamus on meile tähtis! Oootame teie tagasisidet! Kuigi kõik peaksid olema kodus, et tohi keegi tunda end üksinda (eriti nendes peredes, kes ei saa füüsiliselt oma lapse juures kogu aeg olla). Noorsootöötajad siis ongi need, kes kuulavad ja mõistavad ja selgitavad.

Mitteformaalse õppe keskus MTÜ Vitatiim pakub erinevaid on-line tegevusi eraldi veebilehel ja facebook´is: otse eetrid, suhtlemine keeleklubides, online kohtumised, oma elu liidri treeningprogramm noortele. Jälgige ka Narva Linna Arendus SA facebook´i lehel uuenevat liikumiseteemalist infot ja online treeningute võimalusi. Loome- ja multimeedia tuleviku hub OBJECT jätkab tööd online režiimis. Nii näiteks on OBJECT koostöös fondiga Prototron ja hariduskeskusega Edukoht korraldanud ja läbi viinud maailma esimest noorte veebipõhist häkatonil Hack the Crisis: Noored, mis on toimunud 6.-9. aprillil 2020 iga soovi avaldanud noore arvutis, tahvelarvutis, nutitelefonis - igal pool noorte kodudes. Häkatonil moodustusid ca 200 noortest meeskonnad, kes mõtlesid välja idee ja arendasid selle põhjal võimaliku lahenduse, prototüübi või lausa esimese toote. See võib olla näiteks vaba aja veetmise lahendus, huvitegevuse korraldamine karantiinis või kaugõppimise uudne meetod või mis iganes muu lahendus meie kriisi olukorra leevendamiseks.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond jätkab linnaelanike teenindamist distantselt (kontaktid siin) ja on pidevas infovahetuses ja kontaktis Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning teiste omavalitsustega, kaardistades ühiseid samme eriolukorraga seotud väljakutsete lahendamisel. Nii näiteks on eelmisel nädalal toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt algatatud Zoom keskkonnas veebikohtumine Narva, Tallinna, Tartu ja Pärnu linnavalitsuse esindajatega COVID-19 kriisi mõjude noortevaldkonnale arutamiseks. Kohtumisel andsid linnad tagasisidet selle kohta, mida täna kohalikes omavalitsustes seoses eriolukorraga noorsootöö korralduses märgatakse ja millised võiksid olla ministeeriumi ja linnade ühised sammud nende teemadega tegelemisel.

Kultuuriministeerium kogub võimalusi eesti kultuuri nautimiseks eriolukorras, kus inimesed peavad enamiku ajast veetma koduseinte vahel. Nimekirja täiendatakse pidevalt.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on välja antud juhised noortevaldkonnale, pani kokku korduma kippuvaid küsimusi koos vastustega huvikoolidele ja avatud noortekeskustele, avaldas 10 soovitust õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest.

Eesti Noorsootöö Keskus on loonud erilehe noortevaldkonnale eriolukorras.

Noorteinfoportaal Teeviit on välja andnud 100+ ideed noortele koduseks nädalavahetuseks.

Aitäh kõigile noorsootöötajatele, huvikoolide õpetajatele, treeneritele ja juhendajatele, kes on omandanud kiirelt uusi oskusi, õppinud kasutama uusi platvorme, loonud kiirelt kampaaniaid noorte kaasamiseks ning kolinud noorsootöö virtuaalruumi! Täname kõiki, kes sel raskel ajal töötab laste ja noortega kohapeal lasteaedades ja kaugteel koolides, noorteasutustes ja mittetulundusühingutes! Kindlasti on see kõigile suureks väljakutseks ja uudseks kogemuseks. Tähtis on see, et noorsootöö on olemas ja toimub ka siis, kui kontakttöö võimalik ei ole. Ikka noorte heaks!

Jõudu ja tervist kõigile!


Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
kultuur@narva.ee

Lisatud 13.04.2020, 12:59
Muudetud 13.04.2020, 14:30

eelmine järgmine