Narva linn


Narva linna, Ida-Virumaa omavalitsuste liidu ja rahandusministeeriumi esindajate kohtumine

27. novembril toimus Narva linnavolikogu saalis Narva linna esindajate, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa ja Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor Arno Rossmani ametlik kohtumine. Kohtumise eesmärk oli uus seadus, mis reguleerib kohalike omavalitsuste tegevuse lõpetamist ja koostöö organiseerimist uute kohalike omavalitsustega.

27XI2017/ Foto: Nelli Buinitskaja

Alates 1. Jaanuarist 2018 lõpetavad maavalitsused oma tegevuse ning nende täidetud ülesanded jagatakse omavalitsuste ja riigi vahel. Omavalitsustele ühiseks täitmiseks antakse erinevad maakonna arengu, rahvatervise, siseturvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesandeid.

Kuni 1. jaanuarini on omavalitsustele tähtis kokku leppida, millise organisatsiooni kaudu hakatakse täitma neid ülesandeid. See võib olla omavalitsuste maakonna sisene liit, mingisugune omavalitsuse allüksus, või isegi MTÜ, mille asutajaks oleks omavalitsus(-ed).

"15. jaanuaril 2019. aastal peaks valmis olema uus Ida-Virumaa arengu strateegia, mida aktsepteeritakse, vastavalt seadusandlusele, vaid juhul, kui selle poolt on 2/3 kohalikest omavalitsustest, kus elab ka 2/3 maakonna elanikke. Ilma Narva linna vastava otsuseta maakonna arenguplaane aktsepteerida ei saa. Seega peamiseks ülesandeks on see, et omavalitsuste vaheline kokkulepe saavutataks võimalikult ruttu", - ütles Väino Tõemets.


Nelli Buinitskaja
Narva Linnakantselei avalike suhete nõunik
nelli.buinitskaja@narva.ee

Lisatud 29.11.2017, 13:13
Muudetud 29.11.2017, 13:26

eelmine järgmine