Narva linn


Sotsiaalabiameti konkurss 2 lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale

Narva linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi
2 lastekaitseosakonna spetsialisti ametikohale - 2 ametikohta
(ajutiselt äraolevate ametnike asendamise ajaks)

Lastekaitseosakonna spetsialisti ametikoha põhieesmärk:
Ametikoha põhieesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:
- kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal;
- Eesti kodakondsus;
- väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega;
- eesti ja vene keele oskus C-1 tasemel;
- pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
- meeskonnatöö valmidus;
- kandidaadi suhtes ei kehti Lastekaitseseaduse §-i 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangud (on vaja esitada väljavõtte karistusregistrist).

Kasuks tuleb:
- varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses sotsiaal- või pedagoogikavaldkonnas;
- teenistusvaldkonna reguleerivate õigusaktide tundmine.

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
- abivajava lapse õiguste ja huvide esindamine kohtumenetlustes;
- asendushoolduse korraldamine ja järelevalve selle üle;
- lastele ja peredele teenuste korraldamine;
- koostöö teiste ametiasutustega, organisatsioonidega jm. juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
- lastehoolekande ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
- lastekaitsealase info kogumine, analüüsimine ja vahendamine.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast täiendada ja teostada;
- professionaalset ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimeline palk;
- 35 päeva puhkust.

Tööaeg: täistööaeg
Ametikohale asumise kuupäev: kokkuleppel.
Ametikoha asukoht: Linda 4, 20309 Narva linn.

CV ning väljavõte karistusregistrist palume esitada hiljemalt 27.12.2017 kell 12:00 e-postile sotsiaalabiamet@narva.ee või tuua kohapeale - Narva linna Sotsiaalabiamet, aadress Linda 4, 20309 Narva, 4. korrus, kabinet nr 406.

Kontaktisik:
Aleksei Ivanov
Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist
Telefon: 3569610
E-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 11.12.2017, 13:31
Muudetud 11.12.2017, 13:58

eelmine järgmine