Narva linn


Riigiportaalis saavad eraisikud vaadata andmeid, mis on aluseks maamaksu arvutamisel

Riigiportaali eesti.ee sisse loginud kasutajad näevad nüüd maamaksu infosüsteemi (MAKIS) päringuga » väljavõtet maamaksu arvutamise alusandmetest. Sealhulgas näeb päringu tegija oma elukoha aadressi, kõigi oma kinnistute aadresse, temale kuuluva maa arvutusliku omandiosa suurust, maatüki pindala ja ka seda, mis ulatuses on maatükil looduskaitsest või avalikust kasutusest tingitud maksuvabastus.

Infosüsteemis ei ole kuvatud maamaksu. Maksu tasumise kohta saab infot Maksu- ja tolliametist (infotelefon 8800816, e-posti aadress maa@emta.ee).

Kohalikud omavalitsused edastavad maamaksu arvutamiseks vajalikud andmed maksustamisaasta 1. veebruariks Maksu- ja tolliametile, kes arvutab nende alusel tasumisele kuuluva maamaksusumma ning väljastab maksuteate. Lisainfot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta saab maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Lisainfo:
Andres Juss
Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja
Andres.Juss@maaamet.ee

Lisatud 08.12.2017, 14:01
Muudetud 08.12.2017, 14:44

eelmine järgmine