Narva linn


Avati regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvoor

2. jaanuarist avati regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvoor, mille eesmärk on parandada maakonnatasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Ühe projekti toetuse maksimaalne summa on 120 000 eurot.

„Regionaalsete investeeringutoetuste programm on kestnud juba 19 aastat. Selle ajaga on rahastatud üle 2000 projekti ning seda lausa 45 miljoni euro eest,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Soovime programmi abil parandada hoolekande, õppimise, sportimise ning vaba aja veetmise tingimusi. Seetõttu kutsun üles kõiki, kes vastavad programmi tingimustele, sellest osa võtma ja taotlusi esitama.“

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse. Erandina võib kaks taotlust esitada kohalik omavalitsus, mille rahvaarv on üle 8000 elaniku. Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseeringu määr 25 protsenti abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru toetusvahendite summa selgub jaanuaris ja hiljemalt 1. veebruaril avalikustame programmi toetusvahendite jaotuse rahandusministeeriumi veebilehel. Programmi rahastatakse hasartmängumaksust.

Laekunud taotlusi menetleb EAS. Otsused laekunud projektide kohta teeb rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon, kuhu kuuluvad lisaks rahandusministeeriumi ja EASi esindajatele ka haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning kultuuriministeeriumi esindajad.

Taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist 2018 kuni 1. märtsini 2018 kell 16:30. Taotlusi saab esitada EAS e-teeninduse kaudu.


Rahandusministeerium

Lisatud 05.01.2018, 13:18
Muudetud 05.01.2018, 13:28

eelmine järgmine